Málm- og véltæknibrautir

Í skólanum er boðið upp á iðn- og starfsnám á þremur ólíkum sviðum: Málmiðngreinum, bíltæknigreinum og félagsvirkni- og uppeldisgreinum. Námið er sniðið að þörfum atvinnulífsins og fer nokkur hluti þess fram á vinnustöðum.

Í málmiðngreinum blandast saman nútíma tölvu- og hátækni og hefðbundið handverk.

Málmiðngreinarnar eru fjórar, blikksmíði , rennismíði , stálsmíði og vélvirkjun . Námið í skólanum tekur um sex annir og að lokinni starfsþjálfun taka nemendur sveinspróf. Námið er á þriðja hæfniþrepi.

Mögulegt er að ljúka námi á öllum iðn- og starfsnámsbrautum með stúdentsprófi. Er það sett upp við hæfi hvers og eins í samráði við náms- og starfsráðgjafa skólans og sviðsstjóra. Stúdentspróf er að lágmarki 200 einingar og lýkur á þriðja hæfniþrepi.

Óski nemandi af málm- og véltæknibrautum eftir því að stunda nám á afreksíþróttasviði samhliða sinni braut, er sótt um það í samráði við sviðsstjóra iðn- og starfsnáms og verkefnisstjóra afrekssviðs. Einingar eru að mestu viðbót við einingafjölda viðkomandi brautar. Hins vegar geta þær nýst í stað íþróttaeininga, í frjálst val eða sem valeiningar í viðbótarnámi til stúdentsprófs eftir iðn- og starfsnám.

Fréttir af málm- og véltæknibrautum.

Athugið að lotukerfi iðnnáms skiptist í gular lotur og grænar lotur og raðast þær ýmist fyrir eða eftir hádegi. Á myndinni hér fyrir neðan er hægt að sjá hvernig þær raðast.
Útskýring á hvenær gular og grænar lotur eru kenndar.


10.12.2021