Listnám

Grafísk hönnun - kvikmyndagerð - leiklist

Listnám veitir almenna menntun og áhersla er lögð á skapandi verkefnavinnu og tæknikunnáttu.

Listnám í Borgarholtsskóla er þriggja ára nám sem lýkur með stúdentsprófi. Nemendur í listnámi velja sér kjörsvið á sviði grafískrar hönnunar, kvikmyndagerðar eða leiklistar.

Námið hentar þeim vel sem hyggja á frekara nám í grafískri hönnun, kvikmyndagerð eða leiklist en veitir jafnframt góða almenna menntun þar sem áhersla er lögð á sjálfstæða og skapandi verkefnavinnu og nauðsynlega tæknikunnáttu. Auk verklegra áfanga stunda nemendur nám í fræðigreinum lista og menningar, kjarnagreinum bóknáms og íþróttum.

Listnám Borgarholtsskóla er vel búið tækjum, aðstaða góð og kennarar með sérhæft nám og starfsreynslu að baki. Nám í listnámi er lifandi, skemmtilegt og skapandi og opnar dyr að spennandi möguleikum að námi loknu.

Nám til stúdentsprófs á listnámsbrautum er 200 framhaldsskólaeiningar. Nemendur sem fengið hafa einkunnina B eða betri í kjarnagreinum (ensku, íslensku og stærðfræði) og dönsku við lok grunnskóla geta lokið náminu á þremur árum en þeir sem hafa fengið C eða C+ þurfa að bæta við sig sérstökum undirbúningsáföngum.

Fréttir af listnámi

Nánar um skipulag listnáms

Grafísk hönnun

Þjálfun í hugmynda- og skissuvinnu og nauðsynlegri tækni til að útfæra hugmyndir og fullvinna verk fyrir prent- og skjámiðla. Áhersla á á þekkingu og færni í ljósmyndun, myndvinnslu, umbroti, vefsíðuhönnun, auglýsingahönnun, mörkun og leturfræði. Fræðilegir áfangar gefa yfirlit yfir sögu, inntak og lykilhugtök grafískrar hönnunar.

Grafísk hönnun - skipulag

Kvikmyndagerð

Þjálfun í hugmynda- og handritsgerð, upptökum, klippingu og eftirvinnslu kvikmynda. Heimildamyndagerð, útsendingar úr stúdíói og kvikmyndun á vettvangi. Fræðilegir áfangar gefa yfirlit um strauma og stefnur í kvikmyndagerð, inntak kvikmyndagerðar og lykilhugtök. Í lokin fullvinna nemendur eigin kvikmynd til sýningar.

Kvikmyndagerð - skipulag

Leiklist

Þjálfun í raddbeitingu, sviðshreyfingum ásamt leiktækni á sviði og fyrir kvikmyndir. Áhersla á þekkingu og færni í fjölbreyttum þáttum sviðsetningar, leikgerðar, lýsingar, sviðsmuna, búningahönnunar, leikmyndagerðar og hljóðvinnslu. Fræðilegir áfangar gefa yfirlit yfir faglegan og sögulegan grunn til sköpunar og rannsókna við uppsetningu sviðsverka.

Leiklist - skipulag

1.11.2021