Skýrslur um skólastarfið

Ársskýrsla

Ársskýrsla Borgarholtsskóla 2020
Ársskýrsla Borgarholtsskóla 2018
Ársskýrsla Borgarholtsskóla 2017
Ársskýrsla Borgarholtsskóla 2016
Ársskýrsla Borgarholtsskóla 2015
Ársskýrsla Borgarholtsskóla 2014
Ársskýrsla Borgarholtsskóla 2013
Ársskýrsla Borgarholtsskóla 2012

Ársreikningur

Ársreikningur Borgarholtsskóla árið 2021
Ársreikningur Borgarholtsskóla árið 2020
Ársreikningur Borgarholtsskóla árið 2019
Ársreikningur Borgarholtsskóla árið 2018
Ársreikningur Borgarholtsskóla árið 2017
Ársreikningur Borgarholtsskóla árið 2016
Ársreikningur Borgarholtsskóla árið 2015
Ársreikningur Borgarholtsskóla árið 2014
Ársreikningur Borgarholtsskóla árið 2013
Ársreikningur Borgarholtsskóla árið 2012
Ársreikningur Borgarholtsskóla árið 2011

Matsskýrslur

Skýrslur um sjálfsmat Borgarholtsskóla .
Mat á starfsbrautum framhaldsskóla. Unnið fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011-2012

Skýrslur mætingaráðs

Í mætingaráði Borgarholtsskóla eiga sæti Anton Már Gylfason, verkefnisstjóri mætingarmála, Kristín Birna Jónasdóttir, náms- og starfsráðgjafi og Hrönn Hilmarsdóttir, áfangastjóri. Hlutverk ráðsins er samhæfa aðgerðir sem stuðlað geta að bættri viðveru nemenda og að samhæfa aðgerðir í málum einstakra nemenda.
Mætingastjóri/áfangastjóri tekur saman skýrslu mætingaráðs í desember ár hvert. Í skýrslunni er að finna samantekt ýmissa talna um viðveru nemenda, fjölda og úrsagnir, auk samanburðar á þessum tölum frá önn til annar.

2017
2016 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Heilsueflandi framhaldsskóli

Framvinduskýrsla í maí 2012

Niðurstöður ytri úttektar

2018

Úttekt á starfsemi Borgarholtsskóla unnin fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2018
Umbótaáætlun Borgarholtsskóla í kjölfar ytra úttektar 2018
Viðauki við umbótaáætlun

2013

Borgarholtsskóli - úttekt á starfsemi unnin fyrir mennta- og menningarmálaráðuneyti
Viðbrögð BHS við tillögum til úrbóta, settum fram í úttektarskýrslu

Skólasamningur BHS

Borgarholtsskóli og menntamálaráðuneytið hafa gert með sér samning um það hvernig Borgarholtsskóli uppfyllir lögbundið hlutverk sitt, helstu áherslur og markmið í starfsemi hans. Í samningnum er fjallað um námskrá, námsframboð, kennslufyrirkomulag, mat og eftirlit með gæðum og önnur mikilvæg atriði í starfseminni. Samningurinn er jafnframt liður í áætlanagerð og eftirfylgni samkvæmt reglugerð nr. 1061/2004 um framkvæmd fjárlaga og ábyrgð á fjárreiðum ríkisstofnana.

Samningurinn er samkvæmt 2. mgr. 44. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008, með síðari breytingum.

Tilgangurinn með samningnum er að stuðla að metnaðarfullri og markvissri framþróun skólans í þágu nemenda, með vandaðri stjórnun og virkum samskiptum samningsaðila.

Samningurinn gildir frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2016. Með samningnum fylgir viðauki þar sem markmið skólastarfsins eru rakin. Viðaukinn er umskrifaður árlega eftir því sem verkefnum hans vindur fram.

Skólasamningur 1. janúar 2013 - 31. desember 2016

Viðauki við skólasamning 2013-2016

20.6.2022