Námsmat

Námsmat í einstökum áföngum skólans er fjölbreytt. Kennarar eru hvattir til að kynna sér og nota nýjungar á því sviði. Einkunnir eru gefnar á grundvelli símats, þ.e. án þess að fram fari formlegt lokapróf. Þessu fyrirkomulagi er m.a. ætlað að stuðla að bættum vinnubrögðum nemenda og jafnari dreifingu álags.

Vörður

Tvær vörður eru á hverri önn. Vörðunum er ætlað að veita nemendum og kennurum tækifæri til að eiga samtal um framvindu náms í einstökum námsáföngum. Nemendur fá einkunn samkvæmt einkunnaskalanum hér að neðan auk umsagnar. Á vörðudögum er ekki hefðbundin kennsla en tíminn er nýttur til eftirfylgni við matið og sjálfsæðrar vinnu nemenda.

Vörðumat er gefið öllum nemendum skólans (að undanskyldum lotum í bíliðngreinum) og skráð í Innu. Ekki eru prentuð út sérstök einkunnablöð heldur verður matið aðgengilegt á Innu. Upplýsingar verða sendar til foreldra/forráðamanna nemenda undir 18 ára aldri um hvernig þeir geta nálgast matið.

Vörðumatið er umsögn um ástundun (virkni í tímum, heimavinnu, verkefnaskil, einkunnir á skyndiprófum, mætingu o.þ.h.) en ekki einkunn og á þannig að vera hvatning til nemandans um að halda áfram á réttri braut eða taka sig á.

Eftirfarandi einkunnarskali er notaður við vörðumat:

  • A = Afar góð ástundun. Ef nemandinn heldur svona áfram getur hann náð mjög góðum árangri í áfanganum.
  • G = Góð ástundun. Ef nemandinn heldur svona áfram getur hann náð nokkuð góðum árangri í áfanganum en gæti gert betur.
  • V = Vart viðunandi ástundun. Nemandinn þarf að bæta sig til þess að ná viðunandi árangri í áfanganum.
  • O = Óviðunandi ástundun. Nemandinn þarf að bæta sig verulega til þess að eiga möguleika á að ná áfanganum.
  • F = Nemandi er þegar fallinn í áfanganum og hefur ekki svigrúm til þess að bæta stöðu sína.

 

16.4.2018