Stálsmíði

Markmið náms í stálsmíði er að gera nemendum kleift að takast á við þau viðfangsefni sem stálsmiðir inna af hendi, þ.e. nýsmíði og viðhald málm- og stálmannvirkja úr mismunandi gerðum málmplatna, stangarefnis og rörum. Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa í stálvirkjasmíði eða stálskipasmíði og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. 

Nemendur geta lokið þeim hluta námsins sem kenndur er í skóla (160 einingum) á þremur námsárum. Að þeim tíma loknum tekur við starfþjálfun á vinnumarkaði sem metin er til 45 eininga. Loks er gert ráð fyrir að nemendur taki sveinspróf í stálsmíði.

Nemendur geta útskrifast að loknu starfsnámi eða að loknu starfsnámi og stúdentsprófi. Þeir áfangar sem bætast við upp í stúdentsprófið eru neðst á síðunni og feitletraðir.

Kjarni

Fag  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3  Þrep 4  Ein.
Aflvélavirkjun AVV1A05        5
Efnisfræði EFM1A05        5
Enska   ENS1A05 * ENS2A05      5
Grunnteikning GRT1A05 GRT2A05      10
Handavinna málmiðna HVM1A05 HVM2A05 HVM3A05    15
Hlífðargassuða   MAG2A05
TIG2A05 
     10
Iðnreikningur IRM1A05**
IRM2A05      5
Iðnteikning   ITM2A05      5
Íslenska ÍSL1A05 *
ÍSL2A05        5
Kynjafræði
 
  KYN2A05      5
Logsuða LSU1A05        5
Líkamsrækt LÍL1A01
LÍL1B01
+tvær einingar í íþr***
       4
Lífsleikni LKN1A03
LKN1B02
       5
Plötuvinna PLV1A05        5
Rafmagnsfræði RAF1A05        5
Rafsuða RSU1A05        5
Rennismíði REN1A05        5
Tölvustýrðar vélar   CNC2A05       5
Skyndihjálp   SKY2A01      
   55  50  0  110

* Nemendur með A, B eða hærra en 7,0 í grunnskólaeinkunn þurfa ekki að taka þennan áfanga.

**Nemendur með A, B eða hærra en 7.0 í grunnskólaeinkunn í stærðfræði eða hafa lokið STÆ1A05 þurfa ekki að taka þennan áfanga.

*** Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.

Sérgreinar

Fag  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3  Þrep 4  Ein.
Handavinna stálsmiða      HVM3B05    5
Hlífðargassuða    HSU2A05  HSU3A05    10
Iðnreikningur      IRM3A05    5
Iðnteikning       ITS3A05    5
Lagnatækni stálsmiða      LAG3A05    5
Plötuvinna    PLV2A05  PLV3A05    10
Rafsuða    RSU2A05      5
   0  20  25  0  45

Starfsþjálfun

Fag  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3  Þrep 4  Ein.
Starfsþjálfun   STM2A30   STM3A15    45
   0  30  15 0  45

Bundið áfangaval

5 einingar af 15

 Námsgrein  Þrep 1 Þrep 2  Þrep 3  Þrep 4  Ein.
Aflvélavirkjun   AVV2A05      5
Rennismíði   REN2A05     5
Tölvuteikning, autocad   TTÖ2A05      5
   0 15 5 0  15

Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga sem nemendur velja): 5 af 15.

Nemendur sem ætla að útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs þurfa að taka eftirfarandi:

Kjarni

Nemendur þurfa að taka alla áfangana í kjarna.

Fag Áfangaheiti
Danska DAN2A05
Enska ENS2B05
Íslenska ÍSL2B05, ÍSL3A05, ÍSL3B05
Stærðfræði STÆ2A05, STÆ2C05

Bundið áfangaval

Nemendur velja 5 ein í ensku og/eða stærðfræði.
Nemendur velja annað hvort félagsfræði, náttúrufræði eða sögu sem viðbót (5 ein.).

Fag Áfangaheiti
Enska ENS3A05, ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05
Stærðfræði STÆ3A05, STÆ3B05, STÆ3C05 
Félagsfræði FÉL1A05
Náttúrufræði NÁT1A05
Saga SAG2A05

Frjálst val

Nemendur nýta frjálst val til þess að fylla upp í þær 200 ein sem þarf til stúdentsprófs.  Athugið að einingar á 1. þrepi mega að hámarki vera 66,  einingar á 2. þrepi mega að hámarki vera 100 og einingar á 3. þrepi þurfa að vera að lágmarki 34.

7.12.2022