Rennismíði

Markmið náms í rennismíði er að gera nemendum kleift að takast á við þau viðfangsefni sem rennismiðir inna af hendi, þ.e. smíði íhluta af öllu tagi úr málmum og plastefnum, bæði fjölda- og raðframleiðslu og smíði einstakra íhluta til viðhalds og viðgerða. Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa við rennismíði og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs.

Nemendur geta lokið þeim hluta námsins sem kenndur er í skóla (160 einingum) á þremur námsárum. Að þeim tíma loknum tekur við starfþjálfun á vinnumarkaði sem metin er til 45 eininga. Loks er gert ráð fyrir að nemendur taki sveinspróf í rennismíði.

Nemendur geta útskrifast að loknu starfsnámi eða að loknu starfsnámi og stúdentsprófi. Þeir áfangar sem bætast við upp í stúdentsprófið eru neðst á síðunni og feitletraðir.

Kjarni

Fag  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3  Þrep 4  Ein.
Aflvélavirkjun   AVV1A05        5
Efnisfræði  EFM1A05        5
Enska ENS1A05 *
 ENS2A05      5
Grunnteikning  GRT1A05  GRT2A05      10
Handavinna málmiðna   HVM1A05   HVM2A05   HVM3A05    15
Hlífðargassuða     MAG2A05 
TIG2A05 
     10
Iðnreikningur IRM1A05**
  IRM2A05      5
Iðnteikning     ITM2A05      5
Íslenska ÍSL1A05 *
 ÍSL2A05        5
Kynjafræði
  KYN2A05
     5
Logsuða   LSU1A05        5
Líkamsrækt LÍL1A01 
LÍL1B01 
+tvær einingar í íþr***
       4
Lífsleikni LKN1A03
LKN1B02
       5
Plötuvinna  PLV1A05        5
Rafmagnsfræði   RAF1A05        5
Rafsuða  RSU1A05        5
Rennismíði   REN1A05        5
Tölvustýrðar vélar   CNC2A05       5
Skyndihjálp   SKY2A01      
   55  50  0  110

* Nemendur með A, B eða hærra en 7,0 í grunnskólaeinkunn þurfa ekki að taka þennan áfanga.

** Nemendur með A, B eða hærra en 7.0 í grunnskólaeinkunn í stærðfræði eða hafa lokið STÆ1A05 þurfa ekki að taka þennan áfanga.

*** Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.

Sérgreinar

Fag  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3 Þrep 4  Ein.
Iðnreikningur     IRM3A05    5
Iðnteikning     ITM3A05    5
Rennismíði   REN2A05 REN3A05,
REN3B05, 
REN3C05, 
REN3D05,
   25
Stýritækni     STÝ3A05    5
Tölvustýrðar vélar      CNC3A05    5
   0  5  40  0  45

Starfsþjálfun

Fag  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3  Þrep 4  Ein.
 Starfsþjálfun   STM2A30 STM3A15    45
   0 30  15  0  45

Bundið áfangaval

5 einingar af 15

Fag
 Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3  Þrep 4  Ein.
Aflvélavirkjun     AVV2A05     5
Hlífðargassuða     HSU2A05     5
Tölvuteikning, autocad   TTÖ2A05     5
  0 15 0 0 15

Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga sem nemendur velja): 5 af 20.

Nemendur sem ætla að útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs þurfa að taka eftirfarandi:

Kjarni

Nemendur þurfa að taka alla áfangana í kjarna

Fag Áfangaheiti
Danska DAN2A05
Enska ENS2B05
Íslenska ÍSL2B05ÍSL3A05, ÍSL3B05
Stærðfræði STÆ2A05, STÆ2C05

Bundið áfangaval

Nemendur velja 5 ein í ensku og/eða stærðfræði.
Nemendur velja annað hvort félagsfræði, náttúrufræði eða sögu sem viðbót (5 ein.).

Fag Áfangaheiti
Enska ENS3A05ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05
Stærðfræði STÆ3A05STÆ3B05, STÆ3C05
Félagsfræði FÉL1A05
Náttúrufræði NÁT1A05
Saga SAG2A05

Frjálst val

Nemendur nýta frjálst val til þess að fylla upp í þær 200 ein sem þarf til stúdentsprófs.  Athugið að einingar á 1. þrepi mega að hámarki vera 66,  einingar á 2. þrepi mega að hámarki vera 100 og einingar á 3. þrepi þurfa að vera að lágmarki 34.

24.8.4.2022