Framhaldsskólabraut


Nám á framhaldsskólabraut er undirbúningur fyrir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi og áframhaldandi námi

Lýsing

Námi á framhaldsskólabraut er ætlað að undirbúa nemandann undir nám á starfs-, verk- eða bóknám á framhaldsskólastigi og efla hæfni hans sem þátttakanda í nútíma lýðræðissamfélagi. Námið er ætlað þeim nemendum sem ekki hafa lokið grunnskóla með þeim árangri sem krafist er við inntöku á aðrar brautir framhaldsskólans. Námið er allt að 90 einingar og eru námslok á 1. hæfniþrepi.

Gert er ráð fyrir að stór hluti nemenda færist yfir á aðrar námsbrautir eftir um tveggja anna nám. Því er lögð áhersla á að undirbúa hvern og einn undir það nám sem viðkomandi hyggst stunda. Fyrir þá sem eru óákveðnir um náms- og starfsval er lögð áhersla á markvissa náms- og starfsráðgjöf. Nemendum sem ekki hafa uppfyllt inntökuskilyrði á aðrar námsbrautir framhaldskólans við lok fyrsta námsárs gefst kostur á að velja áfanga af öðrum námsbrautum (frjálst val) að því gefnu að skilyrði um undanfara séu uppfyllt.

Á brautinni er öflugt umsjónarkerfi þar sem nemendur fá aðhald og stuðning og áhersla er á samráð og samskipti við foreldra og forráðamenn nemenda. Til þess að auðvelda yfirfærslu nemandans frá grunnskóla í framhaldsskóla og skapa ákjósanlegt námsumhverfi er nemendum skipt í bekki á fyrsta námsári.

Uppbygging

Kjarni

 Námsgrein Þrep 1 Þrep 2  Þrep 3  Einingar
 Enska ENS1U05
ENS1A05
     10
 Íslenska ÍSL1U05
ÍSL1A05
     10
 Stærðfræði STÆ1U05
STÆ1A05
     10
 Lífsleikni LKN1A05
LKN1B05
     10
 Líkams- og heilsurækt LÍL1A01
LÍL1B01
    2
 Samtals        42

Bundið pakkaval

Undirbúningsnám FSB1 - listnámslína - grafísk hönnun

 Námsgrein  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3 Einingar
 Sjónlist  SJL1A05      5
 Sjónlist  SJL1B05      5
 Samtals        10

Undirbúningsnám FSB1 - listnámslína - kvikmyndagerð

 Námsgrein  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3  Einingar
 Hreyfigrafík   HGK1A05      5
 Kvikmyndagerð     KVI2A05    5
 Samtals        10

Undirbúningsnám FSB1 - listnámslína - leiklist

 Námsgrein  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3  Einingar
 Leiklist  LEI1A05      5
 Sjónlist  SJL1A05      5
 Samtals        10

Undirbúningsnám FSB1 - bóknám

 Námsgrein  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3 Einingar
 Félagsfræði   FÉL1A05      5
 Danska   DAN1A05      5
 Samtals        10

Undirbúningsnám FSB1 - verknám

 Námsgrein  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3  Einingar
 Logsuða  LSU1A05      5
 Plötuvinna  PLV1A05      5
 Samtals        10

Kjörsvið - bóknámsáhersla

 Námsgrein  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3 Einingar
 Enska    ENS2A05    5
 Íslenska    ÍSL2A05    5
 Danska  DAN1A05      5
 Félagsfræði  FÉL1A05      5
 Samtals        10

Kjörsvið - listnámsáhersla

 Námsgrein  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3  Einingar
 Íslenska    ÍSL2A05    5
 Sjónlistir  SJL1A05      5
 Leiklist  LEI1A05      5
 Samtals        10

Kjörsvið - verknámsáhersla

 Námsgrein  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3 Einingar
 Enska    ENS2A05    5
 Hlífðargassuða    MAG2A05    5
 Plötuvinna  PLV1A05      5
 Samtals        15

1.11.2021