Leikskólaliðar

Námsbraut fyrir leikskólaliða er skipulögð sem fimm anna nám og endar með útskrift. Í upphafi samanstendur námið af áföngum sem mynda kjarna á félagsvirkni- og uppeldissviði.  Þegar á líður eykst hlutfall sérgreina og á síðustu tveimur önnunum koma til starfsþjálfunaráfangar sem m.a. fara fram í formi vinnustaðanáms.  Til þess að koma til móts við þarfir fólks með langa starfsreynslu er boðið upp á svokallað brúarnám á leikskólaliðabraut Borgarholtsskóla þar sem raunfærni og starfsreynsla er metin til styttingar á námi í samræmi við reglur sem mennta- og menningarmálaráðuneytið setur.

Námsbraut fyrir leikskólaliða samanstendur af 27 námsáföngum sem samtals eru 116 ein.

Nemendur geta útskrifast að loknu starfsnámi eða að loknu starfsnámi og stúdentsprófi.
Þeir áfangar sem bætast við upp í stúdentsprófið eru feitletraðir.

Kjarnagreinar

Nemendur sem ætla að útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs taka alla kjarnaáfanga, þeir sem taka brautina til starfsmenntunar sleppa feitletruðum áföngum.

Heiti Áfangi
Danska DAN2A05 
Einstaklingur, fjölskylda og samfélag FJF1A05
Enska ENS1A05 *, ENS2A05 , ENS2B05
Fatlanir FTL1A05
Félagsfræði FÉL1A05
Gagnrýnin hugsun og siðfræði GHS2A05
Heilsa og lífsstíll HLÍ1A05
Hegðun og atferlismótun HOA2A05
Íslenska ÍSL1A05 *, ÍSL2A05 , ÍSL2B05 , ÍSL3A05*** , ÍSL3B05***, ÍSL3C05 ***
Íslenskar barnabókmenntir ÍSL2C05
Íþróttir LÍL1A01, LíL1B01, + þrjár einingar í íþr**
Kynjafræði
KYN2A05
Leikur sem náms og þroskaleið LEN2A05
Næringarfræði NÆR2A05
Samvinna og samskipti SAS1A05
Sálfræði - þroskasálfræði SÁL3A05
Skapandi starf SPS1A05
Skyndihjálp SKY2A01
Stærðfræði DÆD1A05 *, STÆ2A05 STÆ2C05 
Uppeldisfræði UPP2A05
Uppeldisfræði UPP3A05
Upplýsingatækni UTN2A05
Vinnan og vinnuumhverfið VUM1A05
Vinnustaðanám 1 VIN2A10
Vinnustaðanám 2 VIN3A10
Þroski og hreyfing ÞRO2A05

* Nemendur með A, B eða hærra en 7,0 í grunnskólaeinkunn þurfa ekki að taka þennan áfanga.

** Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.

*** Nemendur sem ætla að ljúka stúdentsprófi velja tvo áfanga í íslensku á 3. hæfniþrepi.

Bundið áfangaval fyrir þá sem taka viðbótarnám til stúdentsprófs

Nemendur velja 5 ein í ensku og/eða stærðfræði.
Nemendur velja annað hvort félagsvísindi, náttúruvísindi eða sögu sem viðbót (5 ein.).

Heiti Áfangi
Enska ENS3A05 , ENS3B05, ENS3C05 , ENS3D05 ENS3E05
Stærðfræði STÆ3D05
Félagsfræði FÉL2A05
Náttúruvísindi NÁT1A05 , NÁT2A05 , NÁT2B05
Saga SAG2A05

Frjálst val

Nemendur nýta frjálst val til þess að fylla upp í þær 200 ein sem þarf til stúdentsprófs.  Athugið að einingar á 1. þrepi mega að hámarki vera 66, einingar á 2. þrepi mega að hámarki vera 100 og einingar á 3. þrepi þurfa að vera að lágmarki 34. 

13.9.2022