Leikskólaliðar

Námsbraut fyrir leikskólaliða er skipulögð sem fimm anna nám og endar með útskrift. Í upphafi samanstendur námið af áföngum sem mynda kjarna á félagsvirkni- og uppeldissviði.  Þegar á líður eykst hlutfall sérgreina og á síðustu tveimur önnunum koma til starfsþjálfunaráfangar sem m.a. fara fram í formi vinnustaðanáms.  Til þess að koma til móts við þarfir fólks með langa starfsreynslu er boðið upp á svokallað brúarnám á leikskólaliðabraut Borgarholtsskóla þar sem raunfærni og starfsreynsla er metin til styttingar á námi í samræmi við reglur sem mennta- og menningarmálaráðuneytið setur.

Námsbraut fyrir leikskólaliða samanstendur af 26 námsáföngum sem samtals eru 124 ein.  Kjarni brautarinnar  saman stendur af 17 áföngum sem eru samtals 69 ein.

Hægt er að velja tvær leiðir til lokaprófs, annað hvort sem starfsnám og/eða til stúdentsprófs.  Þeir áfangar sem bætast við upp í stúdentsprófið eru feitletraðir.

Kjarnagreinar

Nemendur sem ætla að útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs taka alla kjarnaáfanga, þeir sem taka brautina til starfsmenntunar sleppa feitletruðum áföngum.

Heiti Áfangi
Danska DAN2A05 
Einstaklingur, fjölskylda og samfélag FJF1A05
Enska ENS1A05 *, ENS2A05 , ENS2B05
Fatlanir FTL1A05
Félagsfræði FÉL1A05
Gagnrýnin hugsun og siðfræði GHS2A05
Heilsa og lífsstíll HLÍ1A05
Hegðun og atferlismótun HOA2A05
Íslenska ÍSL1A05 *, ÍSL2A05 , ÍSL2B05 , ÍSL3A05 , ÍSL3B05
Íslenskar barnabókmenntir ÍSL2C05
Íþróttir LÍL1A01, LíL1B01þrjár einingar í íþr**
Leikur sem náms og þroskaleið LEN2A05
Næringarfræði NÆR2A05
Samvinna og samskipti SAS1A05
Þroskasálfræði SÁL3A05
Skapandi starf SPS1A05
Skyndihjálp SKY2A01
Stærðfræði DÆD1A05 *, STÆ2A05 STÆ2C05 
Uppeldisfræði UPP2A05
Uppeldisfræði UPP3A05
Upplýsingatækni UTN2A05
Vinnan og vinnuumhverfið VUM1A05
Vinnustaðanám 1 VIN2A15
Vinnustaðanám 2 VIN3A05
Þroski og hreyfing ÞRO2A05

*Nemendur með A eða B í íslensku, ensku og/eða stærðfræði velja 1. eða 3. þreps áfanga til þess að taka í stað 1A05. 1. þreps áfangar í kjarnagreinum (ísl, ens, stæ) teljast ekki til eininga.
** Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.

Bundið áfangaval fyrir þá sem taka viðbótarnám til stúdentsprófs

Nemendur velja 5 ein í ensku og/eða stærðfræði.
Nemendur velja annað hvort félagsvísindi, náttúruvísindi eða sögu sem viðbót (5 ein.).

Heiti Áfangi
Enska ENS3A05 , ENS3B05
Stærðfræði STÆ3A05 , STÆ3B05 , STÆ3C05
Félagsvísindi FÉL2A05
Náttúruvísindi NÁT1A05 , NÁT2A05 , NÁT2B05
Saga SAG2A05

Frjálst val

Nemendur nýta frjálst val til þess að fylla upp í þær 200 ein sem þarf til stúdentsprófs.  Athugið að einingar á 1. þrepi mega að hámarki vera 66, einingar á 2. þrepi mega að hámarki vera 100 og einingar á 3. þrepi þurfa að vera að lágmarki 34.

 5.10.2021