Áhugasviðskannanir

Áhugasviðskannanir segja til um hvar áhugasvið fólks liggur og gefur vísbendingar um það á hvaða starfssviði og í hvaða starfi fólki gæti líkað vel að vinna. Þær gefa upplýsingar um áhuga en ekki hæfileika eða getu.

Áhugasviðskannanir eru verkfæri sem auðvelda val á námi, námsbraut, starfi og áhugamálum en þær gefa ekki endanlegt svar. Þegar niðurstöður liggja fyrir tekur við vinna að kanna nám og störf sem henta.

Nemendum skólans gefst kostur á að taka Bendil áhugasviðskönnun hjá náms- og starfsráðgjöfum skólans. Nemendur greiða útlagðan kostnað (leyfisgjöld) sem greidd eru áður en könnun er tekin - 
kr.  3.600 krónur.

Það tekur um 30 mín að svara könnuninni og niðurstöður koma strax. Niðurstöður gefa vísbendingar sem vinna má með í framhaldinu með náms- og starfsráðgjafa.

21.10.2018