Starfsþróunarstyrkur BHS

Reglur um starfsþróunarstyrk Borgarholtsskóla

Stefna skólans er að hvetja til og hlúa að símenntun og starfsþróun starfsfólks skólans. Einn liður í því er að gefa starfsfólki færi á að sækja um fjárstuðning til að mæta kostnaði við námskeið eða sinna starfsþróun sem tengist störfum þess við skólann. Eftirfarandi verklagsreglur gilda um starfsþróunarstyrk Borgarholtsskóla:

  1. Úthlutunarnefnd er skipuð skólameistara, aðstoðarskólameistara, áfangastjóra og fjármálastjóra.
  2. Styrkir eru veittir til starfsþróunar, s.s. vegna námskeiðsgjalda, ráðstefnugjalda og tengds ferðakostnaðar.
  3. Hámarksúthlutun er 60.000 kr. að frádregnum úthlutunum síðustu tveggja ára.
  4. Til að eiga möguleika á styrk þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði: að hafa verið í minnst 50% starfi í BHS í a.m.k. eitt ár áður en til styrkveitingar kemur.

Styrkur er greiddur inn á bankareikning starfsmanns gegn framvísun frumgagna um útlagðan kostnað á skrifstofu fjármálastjóra.

Reglurnar eru endurskoðaðar árlega.

Úthlutanirnar taka mið af fjárhagsstöðu skólans hverju sinni.

Umsóknareyðublað til að sækja um styrk.


13.04.2021