Program przyjęć dla uczniów z językiem ojczystym innym niż islandzki

Zgodnie z zasadami praw uczniów szkół ponadpodstawowych o nauczaniu w języku islandzkim, szkoły ponadpodstawowe powinny wporwadzić specjalny plan przyjęć dla uczniów z językiem ojczystym innym niż islandzki. Plan ten powinien brać pod uwagę pochodzenie ucziów, ich umiejętności językowe, wiedze z przedmiotów i innych obszarów nauki oraz powinien też zapawniać dla nich wsparcie.

Zgodnie z zasadami praw uczniów szkoł ponadpodstawowych, uczniowie których językiem ojczystym nie jest język islandzki lub tym którzy mieszkali przez długi okres za granicą i nie mieli dużej styczności z tym językiem, mają prawo do nauczania w języku islandzkim jako drugim języku.

Plan przjęć ma za zadanie wspierać naukę uczniów i przy współpracy ze szkołą oraz doradcami zawodowymi i nauczycielami specialnymi od islandzkiego pomóc w wybraniu odpowiednich materiałów do nauki. W szkole Borgarholtskóli plan przyjęć bierze pod uwagę pochodzenie uczniów, ich umiejętności językowe, wiedze z przedmiotów i innych obszarów nauki, oraz wszelkie inne wsparcie które może zapewnić szkoła.

Rekrutacja

Przyjęcia do szkoły prowadzone są na stronie internetowej Menntagátt, www.menntagatt.is. Władze szkoły odpowiedzialne są za rekrutację i przyjęcie nowych uczniów oraz za poinformowanie doradców zawodowych oraz pedagogów szkolnych o przyjęciu uczniów, których jęzkiem ojczystym nie jest język islandzki. Przed przyjęciem ucznia do szkoły, dokumenty stałego pobytu muszą być zapewnione. Potrzebne są również dokumenty o ukończonych szkołach na ojczyźnie jak i tych na Islandii. Wreszcie, pedagodzy i doradcy kontaktują się z uczniami by zaprosić ich razem z opiekunami na rozmowę.

Rozmowa wstępna

Uczeń wraz z opiekunem stawia się na spotkanie z doradcami, pedagogami i nauczycielem specjalnym od islandzkiego. Na spotkaniu omawiana i oceniana jest sytuacja ucznia, oraz przedstawiane są środki wsparcia, które zapewnia szkoła.

Program indywidualny

Jeżeli sytuacja tego wymaga, nauczyciel specialny od islandzkiego wraz z innymi nauczycielami od islandzkiego opracowuje indywidualny program dla każdego ucznia z osobna.

Badane jest czy dany uczeń potrzebuje wydłużonego czasu na sprawdzianach; egzaminów ustnych; innych rozwiązań.

Pedagodzy i doradctwo zawodowe

Pożądane jest aby uczeń regularnie spotykał się z pedagogiem szkolnym i doradcą zawodowym.

Punkty (einingar) za język ojczysty inny niż islandzki

Zostaje sprawdzona możliwość poddania ucznia testowi oceniającemu znajomość języka macierzystego. Punkty otrzymane z takiego testu mogą być użyte aby zastąpić punkty z języka obcego na danym profilu.

18.11.2019