Pípulagnir - nýtt í Borgó

Markmið náms í pípulögnum er að gera nemendum kleift að vinna sjálfstætt að verkefnum sem iðngreininni tilheyra og leiðbeina öðrum. Mikilvægur þáttur í náminu er að efla sjálfsskilning, lýðræðislega hugsun og siðvitund nemenda þannig að þau séu undir það búin að sinna samfélagslegum skyldum sínum. Eftir námið er gert ráð fyrir að viðkomandi kunni skil á helstu eiginleikum og verkan efna og tækja og geti valið þau eftir verkefnum. Viðkomandi getur lagt vatnshitakerfi og neysluvatnskerfi innanhúss og ýmis sérhæfð lagnakerfi, lagt frárennsliskerfi innanhúss og í jörðu, sett upp og tengt hreinlætis- og heimilistæki og sett upp og stillt búnað í tækjaklefum. Pípari getur annast viðhald og viðgerðir á lagnakerfum og búnaði tengdum þeim. Pípari getur leiðbeint húseigendum um val á efnum í nýbyggingum og við viðhald. Pípulagnir er löggilt iðngrein.

Nemendur geta lokið þeim hluta námsins sem kenndur er í skóla (115 einingum) á tvemur námsárum. Að þeim tíma loknum tekur við starfþjálfun á vinnumarkaði sem metin er til 60 eininga. Loks er gert ráð fyrir að nemendur taki sveinspróf í pípulögnum.

Nemendur geta útskrifast að loknu starfsnámi eða að loknu starfsnámi og stúdentsprófi. Þeir áfangar sem bætast við upp í stúdentsprófið eru neðst á síðunni undir kaflanum Viðbótarnám til stúdentsprófs.

Grunnur

Fag Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4 Ein.
Enska
ENS1A05 *
ENS2A05 5
Efnisfræði EFM1A05 5
Grunnteikning GRT1A05
5
ÍslenskaÍSL1A05 *
ÍSL2A05 5
Kynjafræði
KYN2A05
5
LíkamsræktLÍL1A01
LÍL1B01
+tvær einingar í íþr**
4
LífsleikniLKN1A03
LKN1B02
5
Skyndihjálp SKY2A01 1
IðnreikningurIRM1A05*** IRM2A05   
35

* Nemendur með A, B eða hærra en 7,0 í grunnskólaeinkunn þurfa ekki að taka þennan áfanga.

** Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.

*** Nemendur með A, B eða hærra en 7.0 í grunnskólaeinkunn í stærðfræði eða hafa lokið STÆ1A05 eða sambærilegum áfanga þurfa ekki að taka þennan áfanga.

Sérgreinar

Fag Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3Þrep 4 Ein.
Rafmagnsfræði
RAF1A055
LogsuðaLSU1A055
 VerktækniVTÆ1A05   5
 Hreinlætistæki HTÆ2A05  5
 Plastsuða PLS2A05  5
 Sérhæfð lagnakerfi SLK3A05 5
 Stýringar og tæknibúnaður  STT3A05 5
 Frárennsliskerfi FRK2A05  5
 Hitakerfi HIK2A05  5
 Neysluvatnskerfi NVK2A05  5
 Teikningar og verklýsing TOV2A05 TOV3A05
TOV3B05
 15
 Áætlun og gæðastjórnun ÁGÆ2A05  5
 Endurlagnir og viðgerðir EVI2A05  5
 Lokaverkefni í pípulögnum  LOP3A05 5
80


Starfsþjálfun

Fag Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4 Ein.
Starfsþjálfun pípara  STP2A30
 STP3A30
60
60

Viðbótarnám til stúdentsprófs

Nemendur sem ætla að útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs þurfa að taka eftirfarandi:

Kjarni

Nemendur þurfa að taka alla áfangana í kjarna

FagÁfangaheiti
DanskaDAN2A05
EnskaENS2B05
ÍslenskaÍSL2B05, ÍSL3A05, ÍSL3B05
StærðfræðiSTÆ2A05, STÆ2C05

Bundið áfangaval

Nemendur velja 5 ein í ensku og/eða stærðfræði.
Nemendur velja annað hvort félagsfræði, náttúrufræði eða sögu sem viðbót (5 ein.).

FagÁfangaheiti
EnskaENS3A05, ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05
StærðfræðiSTÆ3A05, STÆ3B05, STÆ3C05
FélagsfræðiFÉL1A05
NáttúrufræðiNÁT1A05
SagaSAG2A05

Frjálst val

Nemendur nýta frjálst val til þess að fylla upp í þær 200 ein sem þarf til stúdentsprófs. Athugið að einingar á 1. þrepi mega að hámarki vera 66, einingar á 2. þrepi mega að hámarki vera 100 og einingar á 3. þrepi þurfa að vera að lágmarki 34.


28.12.2022