Viðbótarnám leikskólaliða

Viðbótarnám leikskólaliða gerir nemendur hæfari til að starfa með leikskólakennurum að skipulagningu og framkvæmd kennslu og uppeldis.  Náminu lýkur með ígildi stúdentsprófs á þann hátt að það veitir aðgengi inn í háskólanám í uppeldis- og kennslugreinum.  Inntökuskilyrði eru að hafa lokið leikskólaliðanámi.

Heiti Áfangi
DAN2LL05 Danska fyrir leikskólaliða
ENS23305 Enska fyrir leikskólaliða
ÍSL3MÞ05 Máltaka, málþroski og þróun læsis
ÍSL3RT05 Íslenska – ritun, tjáning og vinnulag
ÍSL4MÁ05 Barnamenning
LOK4UN05
Lokaverkefni
SÁL3D05 Félagssálfræði
SÁL4BG05 Börn og greiningar
STÆ2FL05 Stærðfræði fyrir leikskólaliða
UMHV3UM05 Umhverfismennt
UPP3KU05 Uppeldisfræði – kenningar og stefnur
UPP4KU05 Uppeldisfræði – kynning á aðferðum í uppeldisfræðum
VAPÓ3UN05 Vinnustaðanám – fyrri hluti
VAPÓ4UN05 Vinnustaðanám – seinni hluti
Samtals 70 ein  

 

 

17.1.2022