Blikksmíði

Markmið náms í blikksmíði er að gera nemendum kleift að takast á við þau viðfangsefni sem blikksmiðir inna af hendi, þ.e. hönnun, smíði og uppsetning mannvirkjaklæðninga og loftræstikerfa auk þjónustu og viðhalds. Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa í blikksmíði og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Nemendur geta lokið þeim hluta námsins sem kenndur er í skóla (160 einingum) á þremur námsárum. Að þeim tíma loknum tekur við starfþjálfun á vinnumarkaði sem metin er til 45 eininga. Loks er gert ráð fyrir að nemendur taki sveinspróf í blikksmíði.

Nemendur geta útskrifast að loknu starfsnámi eða að loknu starfsnámi og stúdentsprófi. Þeir áfangar sem bætast við upp í stúdentsprófið eru neðst á síðunni og feitletraðir.

Kjarni

 Fag  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3  Þrep 4  Ein.
 Aflvélavirkjun AVV1A05        5
 Efnisfræði EFM1A05        5
 Enska   ENS1A05 *  ENS2A05      5
 Grunnteikning GRT1A05  GRT2A05      10
 Handavinna málmiðna  HVM1A05   HVM2A05   HVM3A05    15
 Hlífðargassuða     MAG2A05
TIG2A05
     10
 Iðnreikningur IRM1A05**
  IRM2A05      5
 Iðnteikning     ITM2A05      5
 Íslenska ÍSL1A05 *
ÍSL2A05        5
 Kynjafræði   KYN2A05
     5
 Logsuða LSU1A05        5
 Líkamsrækt LÍL1A01
LÍL1B01
+tvær einingar í íþr***
       4
 Lífsleikni LKN1A03
LKN1B02
       5
 Plötuvinna PLV1A05        5
 Rafmagnsfræði RAF1A05        5
 Rafsuða  RSU1A05        5
 Rennismíði  REN1A05        5
 Tölvustýrðar vélar   CNC2A05      5
 Skyndihjálp   SKY2A01      
   55  50 5  0  110

* Nemendur með A, B eða hærra en 7,0 í grunnskólaeinkunn þurfa ekki að taka þennan áfanga.

** Nemendur með A, B eða hærra en 7.0 í grunnskólaeinkunn í stærðfræði eða hafa lokið STÆ1A05 þurfa ekki að taka þennan áfanga.

*** Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.

Sérgreinar

 Fag Þrep 1
 Þrep 2
 Þrep 3
Þrep 4
 Ein.
 Iðnreikningur   IRB3A05  5
 Lagnatækni blikksmiða
   LAG3B05  5
 Loftræstitækni  LOF2A05 LOF3A05  10
 Plötuvinna  PLV2B05 PLV3B05
PLV3C05
  15
 Stýritækni   STÝ3A05  5
 Sérteikning blikksmiða
    ITB3A05  5
  0 10 35 0 45

Starfsþjálfun

 Fag Þrep 1
 Þrep 2
 Þrep 3
Þrep 4
 Ein.
 Starfsþjálfun  STM2A30
STM3A15
  45
  0 3015
 0 45

Bundið áfangaval

5 einingar af 15

 Fag Þrep 1 Þrep 2
 Þrep 3
 Þrep 4
 Ein.
Aflvélavirkjun  AVV2A05   5
Rennismíði
  REN2A05   5
Tölvuteikning, autocad
  TTÖ2A05   5
  015
5
0
15
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga sem nemendur velja): 5 af 15.

Nemendur sem ætla að útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs þurfa að taka eftirfarandi:

Nemendur þurfa að taka alla áfangana í kjarna.

Kjarni

FagÁfangaheiti
Danska
DAN2A05
Enska
ENS2B05
Íslenska
ÍSL2B05, ÍSL3A05, ÍSL3B05
Stærðfræði
STÆ2A05, STÆ2C05

Bundið áfangaval

Nemendur velja 5 ein í ensku og/eða stærðfræði.
Nemendur velja annað hvort félagsfræði, náttúrufræði eða sögu sem viðbót (5 ein.).

FagÁfangaheiti
Enska
ENS3A05ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05
Stærðfræði
STÆ3A05STÆ3B05, STÆ3C05
Félagsfræði
FÉL1A05
Náttúrufræði
NÁT1A05
Saga
SAG2A05

Frjálst val

Nemendur nýta frjálst val til þess að fylla upp í þær 200 ein sem þarf til stúdentsprófs.  Athugið að einingar á 1. þrepi mega að hámarki vera 66,  einingar á 2. þrepi mega að hámarki vera 100 og einingar á 3. þrepi þurfa að vera að lágmarki 34.

24.8.2022