Leiklist - 2019 til hausts 2021

Þjálfun í raddbeitingu, sviðshreyfingum ásamt leiktækni á sviði og fyrir kvikmyndir. Áhersla á þekkingu og færni í fjölbreyttum þáttum sviðsetningar, leikgerðar, lýsingar, sviðsmuna, búningahönnunar, leikmyndagerðar og hljóðvinnslu. Fræðilegir áfangar gefa yfirlit yfir faglegan og sögulegan grunn til sköpunar og rannsókna við uppsetningu sviðsverka.

Leiklist - brautarlýsing ágúst 2019

Grunnur

  1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Fag Haust Vor Haust Vor Haust Vor 60
Fjölmiðlafræði       FJÖ2A05      
Grafísk hönnun I    
GRA2A05
     
Listasaga     LIS1A05        
Listir og menning I LIM1A05            
Listir og menning II   LIM2A05          
Listir og menning III     LIM2B05        
Ljósmyndun I  
 LJÓ2A05        
Kvikmyndun   KVI2A05

       
Miðlunarfræði           MFR3A05  
Sjónlist I SJL1A05            
Skapandi nám og skólastarf SNS1A05            
Viðburðastjórnun - Nýsköpun         VBS3A05    

Kjörsvið leiklistar

  1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Fag Haust Vor Haust Vor Haust Vor 80
Hljóðsetning

HLL2A05Hreyfigrafík í leiklistHGL2A05

Kenningar
LEI3C05
Leiklist I
 LEI1B05            
Leiklist II
LEI2A05
Leiklist og kvikmyndir


LEI3A05


Leiklistarsaga


SGL2A05


Leiktækni I
LEI1A02
Leiktækni II

LEI2C02Leiktækni IIILEI2D02

Leiktækni IV
LEI3E02
Lokaverkefni
VEL3B05
Rýni og framkvæmd
LEI3D05
Stefnur og straumar

LEI2B05Sviðsmynd
LEI2D05
Söngur SÖN1A01
SÖN2A05
SÖN2B01

Sviðsetning og umgjörðLEI3B05

VerkstæðiVEL3A05

Bóknám

  1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Fag Haust Vor Haust Vor Haust Vor 50
Danska       DAN2A05      
Enska ENS2A05   ENS2B05   ENS3A05*    
Íslenska ÍSL2A05 ÍSL2B05   ÍSL3A05   ÍSL3B05  
Stærðfræði   STÆ2A05     STÆ2C05    

*Í stað ENS3A05 má taka aðra enskuáfanga á þriðja þrepi: ENS3B05 , ENS3C05 , ENS3D05 , ENS3E05.

Íþróttir

  1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Fag Haust Vor Haust Vor Haust Vor 5
Íþróttir LÍL1A01 LÍL1B01
Íþr*

 Íþr*

 Íþr*    

*Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.

Frjálst val: 5 ein.

Alls: 200 ein.


26.4.2022