Bílamálun - eldri námskrá

Í bíliðngreinum blandast saman nútíma tölvu- og hátækni og hefðbundið handverk. Fagmenn í greinunum vinna fjölbreytt störf m.a. við viðgerðir, viðhald og nýsmíði bifreiða og vinnuvéla af öllu tagi.

Bílamálarar starfa við að undirbúa bifreiðar fyrir sprautun og að sprauta þær. Nám í bílamálun veitir nemendum undirbúning undir sérhæfð störf við viðgerðir og viðhald bifreiða. Náminu er einnig ætlað að veita undirbúning undir þátttöku í íslensku samfélagi og frekara nám, sérstaklega á sviði verk- og tæknigreina.

Bílamálari er lögverndað starfsheiti og bílamálun lögvernduð iðngrein.

Hægt er að velja tvær leiðir til lokaprófs, annað hvort sem starfsnám og/eða til stúdentsprófs.  Þeir áfangar sem bætast við upp í stúdentsprófið eru neðst á síðunni og feitletraðir.

Grunnur

Fag
 Þrep 1
 Þrep 2
 Þrep 3
 Þrep 4
Ein.
Kynning á bíliðngreinum BÍL1A03    3
Eðlisfræði  EÐL1A03    
Efnisfræði málmiðna EFM1A05     5
Enska
ENS1A05 * Enska  ENS2C05    5
Grunnteikning
GRT1A055
Hlífðargassuða (MAG)

MAG2A05


5
Hlífðargassuða (TIG)   TIG2A05   5
Iðnreikningur fyrir grunnnám bíliðna  IRM1A05 **   5
Íslenska ÍSL1A05    
Íslenska    ÍSL2A05    5
Íþróttir  LÍL1A01
LÍL1B01
Tvær einingar í íþr***
    4
Kynjafræði  KYN2A05    
Lífsleikni
LKN1A05


5
Plötuvinna
PLV1A055
Skyndihjálp

SKY2A01


1
  4526
  61

*Nemendur með A, B eða hærra en 7,0 í grunnskólaeinkunn þurfa ekki að taka þessa áfanga.
**Nemendur með A, B eða hærra en 7.0 í grunnskólaeinkunn í stærðfræði eða hafa lokið STÆ1A05 þurfa ekki að taka þennan áfanga.
*** Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.

Sérgreinar

Fag Þrep 1
 Þrep 2
 Þrep 3
 Þrep 4
 Ein.
Efnisfræði

BEM2A01


1
Efnisfræði

BEM2B03


3
Efnisfræði


BEM3C01

1
Litafræði

BLF2A03


3
Litafræði

BLF2B01


1
Lokaverkefni

BLM2A03


3
Lokaverkefni

BLM2B03


3
Lokaverkefni


BLM3A03

3
Plast - greining og viðgerðir

BPL2A03


3
Plast - viðgerðir

BPL2B01


1
Plast - viðgerðir


BPL3A01

1
Rekstrartækni og gæðastjórnun
 ROG2A03
  3
Teikning og hönnun

BTH2A03


3
Teikning, hönnun og útfærsla

BTH2B05


5
Tjónamat og útreikningur


BTM3A03

3
Spraututækni - grunnur

BSP2A03


3
Spraututækni - búnaður

BSP2B01


1
Spraututækni - mælingar

BSP2C03


3
Verkstæðisfræði

BVX2A03


3
Vinnuaðferðir og tæki

BVI2A06


6
Vinnuaðferðir og tæki


BVI3A05

5
Vinnuaðferðir og tækiBVI4A05
5
Yfirborðsmeðhöndlun


BMY3A01

1
 
45
14
5
 64

Starfsþjálfun

Fag Þrep 1
 Þrep 2
 Þrep 3
 Þrep 4
 Ein.
Starfsþjálfun VSN1A10
VSN2A05
VSN3A30

45

10
5
30

45

Nemendur sem ætla að útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs þurfa að taka eftirfarandi:

Kjarni

Nemendur þurfa að taka alla áfangana í kjarna.

DanskaDAN2A05
Enska ENS2B05
Íslenska ÍSL2B05 , ÍSL3A05 , ÍSL3B05
Stærðfræði
STÆ2A05 , STÆ2C05

Bundið áfangaval

Nemendur velja 5 ein í ensku og/eða stærðfræði.
Nemendur velja annað hvort félagsfræði, náttúrufræði eða sögu sem viðbót (5 ein.).

Enska ENS3A05 , ENS3B04
Stærðfræði STÆ3A05 , STÆ3B05 , STÆ3C05
Félagsfræði FÉL1A05
Náttúrufræði
NÁT1A05
Saga
SAG2A05

Frjálst val

Nemendur nýta frjálst val til þess að fylla upp í þær 200 ein sem þarf til stúdentsprófs.  Athugið að einingar á 1. þrepi mega að hámarki vera 66,  einingar á 2. þrepi mega að hámarki vera 100 og einingar á 3. þrepi þurfa að vera að lágmarki 34.

20.10.2021