Bifreiðasmíði - eldri námskrá

Í bíliðngreinum blandast saman nútíma tölvu- og hátækni og hefðbundið handverk. Fagmenn í greinunum vinna fjölbreytt störf m.a. við viðgerðir, viðhald og nýsmíði bifreiða og vinnuvéla af öllu tagi. 

Bifreiðasmiðir starfa við réttingar, smíðar og breytingar á burðarvirki og yfirbyggingu ökutækja. Vinnustaðir þeirra eru réttingar-, málningar- og bifreiðaverkstæði. 

Bifreiðasmiður er lögverndað starfsheiti og bifreiðasmíði lögvernduð iðngrein.

Hægt er að velja tvær leiðir til lokaprófs, annað hvort sem starfsnám og/eða til stúdentsprófs.  Þeir áfangar sem bætast við upp í stúdentsprófið eru neðst á síðunni og feitletraðir.

Grunnur

Fag
 Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3  Þrep 4  Ein.
Kynning á bíliðngreinum BÍL1A03         3
Eðlisfræði EÐL1A03       3
Efnisfræði málmiðna EFM1A05         5
Enska ENS1A05      
Enska   ENS2C05        5 
Grunnteikning GRT1A05       5
Hlífðargassuða (MAG)   MAG2A05     5
Hlífðargassuða (TIG)     TIG2A05     5
Iðnreikningur fyrir grunnnám bíliðna    IRM1A05 **        5 
Íslenska    ÍSL1A05 *      
Íslenska     ÍSL2A05     5
Íþróttir  LÍL1A01
LÍL1B01  
Tvær einingar í íþr***
     
Kynjafræði   KYN2A05       5
Lífsleikni LKN1A05  
      5
Plötuvinna PLV1A05       5
Skyndihjálp   SKY2A01     1
  45 26 0 0 61

*Nemendur með A, B eða hærra en 7,0 í grunnskólaeinkunn þurfa ekki að taka þessa áfanga.
**Nemendur með A, B eða hærra en 7.0 í grunnskólaeinkunn í stærðfræði eða hafa lokið STÆ1A05 þurfa ekki að taka þennan áfanga.
*** Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.

Sérgreinar

Fag
 Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3  Þrep 4  Ein.
Aflrás - grunnur   BAF2A01      1
Hemlar - grunnur   BHE2A01     1
Lokaverkefni      BLS3A05    5
Málmsuða I   BMS2A03     3
Málmsuða II     BMS3A03   3
Plast - greining, viðgerðir   BPL2A03     3
Plast - viðgerðir   BPL2B01     1
Raflagnateikning   BRA2B03     3
Rafmagn - ljóskerfi   BRA2D01     1
Rafmagn - mælingar   BRA2C01     1
Rafmagnsfræði   BRA2A03     3
Rekstrartækni og gæðastjórnun
  ROG2A03
    3
Réttingar - óhefðbundnar aðferðir   BRÉ2D01     1
Réttingar - grunnur   BRÉ2A03     3
Réttingar - burðarv.mæling   BRÉ2C03     3
Réttingar - mótun og mæl.   BRÉ2B05     5
Réttingar - mælitækni   BRÉ2E03     3
Réttingar - viðg. eftir tjón     BRÉ3A05   5
Samskeyting - grunnur   BSK2A01     1
Samskeyting - sk.bygg.hl. I     BSK3A03   3
Samskeyting - sk.bygg.hl. II     BSK3B03   3
Samskeyting - sk.ytra byrði   BSK2B01     1
Stýri, fjöðrun - framvagn   BSF2B01     1
Stýri, fjöðrun - grunnur   BSF2A01     1
Stýri, fjöðrun - hjólastilling     BSF3A01   1
Teikning - grunnur   BTS2A03     3
Teikning - smíði I     BTS3A03   3
Teikning - smíði II     BTS3B05   5
Teikning - smíði III       BTS4A05 5
Tjónamat og útreikn.     BTM3A03   3
Verkstæðisfræði I   BVX2A03     3
Ýmis búnaður     BÝX3A01   1
Ýmis búnaður SRS       BÝX4B01 1
 
45 32 6 83

Starfsþjálfun

 Fag  Þrep 1  Þrep 2  Þrep 3  Þrep 4  Ein.
 Starfsþjálfun   VSN1A30  VSN2A30   VSN3A30    90
   30 30 30   90

Nemendur sem ætla að útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs þurfa að taka eftirfarandi:

Kjarni

Nemendur þurfa að taka alla áfangana í kjarna

Danska DAN2A05
Enska ENS2B05
Íslenska ÍSL2B05 , ÍSL3A05 , ÍSL3B05
Stærðfræði STÆ2A05 , STÆ2C05

Bundið áfangaval

Nemendur velja 5 ein í ensku og/eða stærðfræði.
Nemendur velja annað hvort félagsfræði, náttúrufræði eða sögu sem viðbót (5 ein.).

Enska ENS3A05 , ENS3B05
Stærðfræði STÆ3A05 , STÆ3B05 , STÆ3C05
Félagsfræði FÉL1A05
Nátturufræði NÁT1A05
Saga SAG2A05

Frjálst val

Nemendur nýta frjálst val til þess að fylla upp í þær 200 ein sem þarf til stúdentsprófs.  Athugið að einingar á 1. þrepi mega að hámarki vera 66,  einingar á 2. þrepi mega að hámarki vera 100 og einingar á 3. þrepi þurfa að vera að lágmarki 34.

20.10.2021