Brautir


BHSSkólinn býður upp á fjölbreytt nám, bæði almennt nám, bóklegt nám til stúdentsprófs, starfsnám, iðnnám og sérnámsbraut fyrir fatlaða.

Innritun - Umsóknir

Í boði eru eftirtaldar námsbrautir:

Bíltæknibrautir

Nemendur öðlast að loknu sveinsprófi réttindi til starfa í bíliðngreinum og til náms í meistaraskóla. Boðið er upp á grunndeild bíliðna, bifvélavirkjun, bifreiðasmíði, bílamálun.

Bóknám til stúdentsprófs

 • Félags- og hugvísindabraut.  Nám á félags- og hugvísindabraut veitir nemendum víðtæka almenna menntun og undirbýr þá fyrir háskólanám.   Áhersla er lögð á félagsvísindi, tungumál og hugvísindi.
 • Náttúrufræðibraut.  Á náttúrufræðibraut öðlast nemendur haldgóða menntun í grunngreinum náttúruvísinda ásamt því að hljóta víðtæka almenna menntun. Áherlsa er lögð á stærðfræði og aðrar raungreinar.
 • Viðskipta- og frumkvöðlabraut.  Á brautinni öðlast nemendur innsýn í heim verslunar og viðskipta og hentar námið því vel þeim sem hyggjast leggja stund á háskólanám á þeim sviðum. Áhersla er lögð á færni í stærðfræði og hagnýtingu hennar auk þess sem nemendur kynnast grunnþáttum í fjármálum, forritun, markaðsfræði og upplýsingatækni.
 • Afreksíþróttasvið.  Afreksíþróttasvið er fyrir nemendur sem vilja stunda sína íþrótt með álagi afreksmanna samhliða bóknámi.  Boðið er upp á afreksíþróttasvið í knattspyrnu, körfuknattleik, handbolta, íshokkí, golfi og einstaklingsíþróttum.
 • Viðbótarnám til stúdentsprófs.  Nemendur sem ljúka skilgreindu starfsnámi eða námi á listnámsbrautum eiga kost á viðbótarnámi til undirbúnings náms á háskólastigi.

Félagsvirkni- og uppeldissvið

 • Leikskólaliðabraut.  Hagnýtt nám fyrir þá sem vilja vinna með börnum og afla sér hagnýtrar starfsmenntunar á stuttum tíma.  Markmið námsins er að veita þekkingu og færni til að starfa með börnum í námi í leik.

 • Félagsmála- og tómstundabraut.  Nám sem eykur þekkingu á vettvangi frítímans og á tómstundastarfi barna, unglinga, fatlaðra og aldraðra?  Markmið námsins er að koma til móts við þá nemendur sem hafa áhuga á frístundastörfum fyrir almenning.  Starfsvettvangur þeirra sem ljúka þessu námi er einkum félagsmiðstöðvar, íþrótta- og æskulýðsfélög og önnur félagasamtök.

 • Félagsliðanám.  Félagsliðanám er fagnám fyrir störf í félagsþjónustu- og uppeldisstofnunum með áherslu á sálfræði, uppeldi, umönnun og fatlanir. Nám fyrir þá sem eiga auðvelt með mannleg samskipti og vilja vinna með fólki.  Fjölbreytt nám á framhaldsskólastigi.

 • Stuðningsfulltrúar.  Í grunn- og framhaldsskólum er rík þörf fyrir sérmenntaða stuðningsaðila til fjölbreyttra starfa.  Námið er því góður kostur fyrir þá sem vilja vinna í áhugaverðu starfsumhverfi við skapandi viðfangsefni.  Stuðningsfulltrúar eru kennurum til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda. 

Framhaldsskólabraut

Nám fyrir þá sem ekki uppfylla inntökuskilyrði á ofangreindar námsbrautir eða eru óákveðnir.

Listnám

 • Grafísk hönnun - þjálfun í hugmynda- og skissuvinnu og nauðsynlegri tækni til að útfæra hugmyndir og fullvinna verk fyrir prent- og skjámiðla. Áhersla á á þekkingu og færni í ljósmyndun, myndvinnslu, umbroti, vefsíðuhönnun, auglýsingahönnun, mörkun og leturfræði. Fræðilegir áfangar gefa yfirlit yfir sögu, inntak og lykilhugtök grafískrar hönnunar.
 • Kvikmyndagerð - þjálfun í hugmynda- og handritsgerð, upptökum, klippingu og eftirvinnslu kvikmynda. Heimildamyndagerð, útsendingar úr stúdíói og kvikmyndun á vettvangi. Fræðilegir áfangar gefa yfirlit um strauma og stefnur í kvikmyndagerð, inntak kvikmyndagerðar og lykilhugtök. Í lokin fullvinna nemendur eigin kvikmynd til sýningar
 • Leiklist - þjálfun í raddbeitingu, sviðshreyfingum ásamt leiktækni á sviði og fyrir kvikmyndir. Áhersla á þekkingu og færni í fjölbreyttum þáttum sviðsetningar, leikgerðar, lýsingar, sviðsmuna, búningahönnunar, leikmyndagerðar og hljóðvinnslu. Fræðilegir áfangar gefa yfirlit yfir faglegan og sögulegan grunn til sköpunar og rannsókna við uppsetningu sviðsverka.

Málm- og véltæknigreinar

Nemendur öðlast að loknu sveinsprófi réttindi til að starfa í málm- og véltæknigreinum og málmsuðu og réttindi til náms í meistaraskóla.

Sérnámsbraut

Námsbraut fyrir fatlaða. Námið er góður undirbúningur fyrir störf á vinnumarkaði/vernduðum vinnustöðum.12.8.2019