Leiklist

Þjálfun í raddbeitingu, sviðshreyfingum ásamt leiktækni á sviði og fyrir kvikmyndir. Áhersla á þekkingu og færni í fjölbreyttum þáttum sviðsetningar, leikgerðar, lýsingar, sviðsmuna, búningahönnunar, leikmyndagerðar og hljóðvinnslu. Fræðilegir áfangar gefa yfirlit yfir faglegan og sögulegan grunn til sköpunar og rannsókna við uppsetningu sviðsverka.

  1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Grunnur
haust vor haust vor haust vor   67
  Fjölmiðlafræði       FJÖ2A05        
Grafísk hönnun I


 
GRA2A05


Leiklist I
LEI1B05
 

Listasaga


LIS1A05
Listir og menning I
LIM1A05


Listir og menning II

LIM2A05

Listir og menning III


LIM2B05
Ljósmyndun I


LJÓ2A05
Kvikmyndun

KVI2A05

Miðlunarfræði

MFR3A05

Sjónlist I
SJL1A05


Sjónlist II

 

Skapandi nám og skólastarf
SNS1A05


Vefhönnun I
 


Viðburðastjórnun - Nýsköpun
VBS3A05


Kjörsvið leiklistar


73
Hljóðsetning


HLL2A05 Hreyfigrafík í leiklist
HGL2A05


Kenningar

LEI3C05

Leiklist II

LEI2A05
 
Leiklist og kvikmyndirLEI3A05LeiklistarsagaSGL2A05Leiktækni I

LEI1A02

Leiktækni II


LEI2C02
Leiktækni III
LEI2D02


Leiktækni IV

LEI3E02

Lokaverkefni

VEL3B05

Rýni og framkvæmd

LEI3D05

Stefnur og straumarLEI2B05Sviðsmynd
LEI2D05
Söngur
SÖN1A01
SÖN2A05
SÖN2B01

Sviðsetning og umgjörð
LEI3B05


Verkstæði
VEL3A05


Bóknám


50
DanskaDAN2A05

 

Enska
ENS2A05

ENS2B05

ENS3A05*


Íslenska
ÍSL2A05
ÍSL2B05

ÍSL3A05

ÍSL3B05

Stærðfræði

STÆ2A05


STÆ2C05


Íþróttir (5 ein)


5
Íþróttir
LÍL1A01
LÍL1B01
LÍL1C02BÓK
LÍL1D01
 


Val (15 ein)

Frjálst val (5 ein)
5
Samtals einingar
32
33
34
36
33
32
200

* Í stað ENS3A05 má taka aðra kjörsviðsáfanga í ensku, þ.e. ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05.

12.8.2019