Leiklist

Þjálfun í raddbeitingu, sviðshreyfingum ásamt leiktækni á sviði og fyrir kvikmyndir. Áhersla á þekkingu og færni í fjölbreyttum þáttum sviðsetningar, leikgerðar, lýsingar, sviðsmuna, búningahönnunar, leikmyndagerðar og hljóðvinnslu. Fræðilegir áfangar gefa yfirlit yfir faglegan og sögulegan grunn til sköpunar og rannsókna við uppsetningu sviðsverka.

  1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Grunnur
haust vor haust vor haust vor   67
  Fjölmiðlafræði       FJÖ2A05        
Grafísk hönnun I


 
GRA2A05


Leiklist I
LEI1B05
 





Listasaga


LIS1A05




Listir og menning I
LIM1A05






Listir og menning II

LIM2A05





Listir og menning III


LIM2B05




Ljósmyndun I


LJÓ2A05




Kvikmyndun

KVI2A05





Miðlunarfræði





MFR3A05

Sjónlist I
SJL1A05






Sjónlist II

 





Skapandi nám og skólastarf
SNS1A05






Vefhönnun I
 






Viðburðastjórnun - Nýsköpun




VBS3A05










Kjörsvið leiklistar






73
Hljóðsetning


HLL2A05 



Hreyfigrafík í leiklist




HGL2A05


Kenningar





LEI3C05

Leiklist II

LEI2A05
 




Leiklist og kvikmyndir



LEI3A05



Leiklistarsaga



SGL2A05



Leiktækni I

LEI1A02





Leiktækni II


LEI2C02




Leiktækni III




LEI2D02


Leiktækni IV





LEI3E02

Lokaverkefni





VEL3B05

Rýni og framkvæmd





LEI3D05

Stefnur og straumar



LEI2B05



Sviðsmynd
LEI2D05




Söngur
SÖN1A01
SÖN2A05
SÖN2B01

Sviðsetning og umgjörð




LEI3B05


Verkstæði




VEL3A05










Bóknám






50
Danska



DAN2A05

 

Enska
ENS2A05

ENS2B05

ENS3A05*


Íslenska
ÍSL2A05
ÍSL2B05

ÍSL3A05

ÍSL3B05

Stærðfræði

STÆ2A05


STÆ2C05










Íþróttir (5 ein)






5
Íþróttir
LÍL1A01
LÍL1B01
LÍL1C02BÓK
LÍL1D01
 










Val (15 ein)





Frjálst val (5 ein)
5








Samtals einingar
32
33
34
36
33
32
200

* Í stað ENS3A05 má taka aðra kjörsviðsáfanga í ensku, þ.e. ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05.

12.8.2019