Stuðningsfulltrúar

Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa er skipulögð sem fimm anna nám og endar með útskrift. Hægt er að halda áfram og taka viðbótarnám til stúdentsprófs.  Í upphafi samanstendur námið af áföngum sem mynda kjarna á félagsvirkni- og uppeldissviði.  Þegar á líður eykst hlutfall sérgreina og á síðustu tveimur önnunum koma til starfsþjálfunaráfangar sem m.a. fara fram í formi vinnustaðanáms.  Til þess að koma til móts við þarfir fólks með langa starfsreynslu er boðið upp á svokallað brúarnám á stuðningsfulltrúabraut þar sem raunfærni og starfsreynsla er metin til styttingar á námi í samræmi við reglur sem mennta- og menningarmálaráðuneytið setur.

Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa samanstendur af 27 námsáföngum sem samtals eru 129 ein.  Kjarni brautarinnar  saman stendur af 17 áföngum sem eru samtals 69 ein.

Hægt er að velja tvær leiðir til lokaprófs, annað  hvort sem starfsnám og/eða til stúdentsprófs.  Þeir áfangar sem bætast við upp í stúdentsprófið eru feitletraðir.

Kjarnagreinar

Nemendur sem ætla að útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs taka alla kjarnaáfanga, þeir sem taka brautina til starfsmenntunar sleppa feitletruðum áföngum.

Heiti Áfangi
Danska DAN2A05
Einstaklingur, fjölskyla og samfélag FJF1A05
Enska ENS1A05 *, ENS2A05 , ENS2B05
Fatlanir FTL2A05
Félagsfræði FÉL1A05
Gagnrýnin hugsun og siðfræði GHS2A05
Heilsa og lífsstíll HLÍ1A05
Hegðun og atferlismótun HOA2A05
Íslenska ÍSL1A05 *, ÍSL2A05 , ÍSL2B05 , ÍSL3A05 , ÍSL3B05
Íslenskar barnabókmenntir ÍSL2C05
Íþróttir LÍ1A0L1 , LÍL1B01 , LÍL1C02BÓK , LÍL1D01
Kennslustofan og nemandinn KON2A05
Leikur sem náms og þroskaleið LEN2A05
Næringarfræði NÆR2A05
Samvinna og samskipti SAS1A05
Þroskasálfræði SÁL3A05
Skapandi starf SPS1A05
Skyndihjálp SKY2A01
Stærðfræði DÆD1A05 *, STÆ2A05 , STÆ2C05 
Uppeldisfræði UPP2A05
Uppeldisfræði UPP3A05
Upplýsingatækni UTN2A05
Vinnan og vinnuumhverfið VUM1A05
Vinnustaðanám 1 VIN2A10
Vinnustaðanám 2 VIN3A10
Þroski og hreyfing ÞRO2A05

*Nemendur með A eða B í íslensku, ensku og/eða stærðfræði velja 1. eða 3. þreps áfanga til þess að taka í stað í stað 1A05. 1. þreps áfangar í kjarnagreinum (ísl, ens, stæ) teljast ekki til eininga.

Bundið áfangaval fyrir þá sem taka viðbótarnám til stúdentsprófs

Nemendur velja 5 ein í ensku og/eða stærðfræði.
Nemendur velja annað hvort félagsvísindi, náttúruvísindi eða sögu sem viðbót (5 ein.).

Heiti Áfangi
Enska ENS3A05 , ENS3B05
Stærðfræði STÆ3A05 , STÆ3B05 , STÆ3C05
Félagsvísindi FÉL2A05
Náttúruvísindi NÁT1A05 , NÁT2A05 , NÁT2B05
Saga SAG2A05

Frjálst val

Nemendur nýta frjálst val til þess að fylla upp í þær 200 ein sem þarf til stúdentsprófs.  Athugið að einingar á 1. þrepi mega að hámarki vera 66, einingar á 2. þrepi mega að hámarki vera 100 og einingar á 3. þrepi þurfa að vera að lágmarki 34.

2.12.2019