Stuðningsfulltrúabraut

Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa er skipulögð sem fimm anna nám og endar með útskrift. Hægt er að halda áfram og taka viðbótarnám til stúdentsprófs.  Í upphafi samanstendur námið af áföngum sem mynda kjarna á félagsvirkni- og uppeldissviði.  Þegar á líður eykst hlutfall sérgreina og á síðustu tveimur önnunum koma til starfsþjálfunaráfangar sem m.a. fara fram í formi vinnustaðanáms.  Til þess að koma til móts við þarfir fólks með langa starfsreynslu er boðið upp á svokallað brúarnám á stuðningsfulltrúabraut þar sem raunfærni og starfsreynsla er metin til styttingar á námi í samræmi við reglur sem mennta- og menningarmálaráðuneytið setur.

Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa samanstendur af 27 námsáföngum sem samtals eru 129 ein.  Kjarni brautarinnar  saman stendur af 17 áföngum sem eru samtals 69 ein.

Hægt er að velja tvær leiðir til lokaprófs, annað  hvort sem starfsnám og/eða til stúdentsprófs.  Þeir áfangar sem bætast við upp í stúdentsprófið eru feitletraðir.

Kjarnagreinar

Nemendur sem ætla að útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs taka alla kjarnaáfanga, þeir sem taka brautina til starfsmenntunar sleppa feitletruðum áföngum.

Heiti
Áfangi
Danska
DAN2A05
Einstaklingur, fjölskyla og samfélag
FJF1A05
Enska
ENS1A05 *, ENS2A05 , ENS2B05
Fatlanir
FTL2A05
Félagsfræði
FÉL1A05
Gagnrýnin hugsun og siðfræði
GHS2A05
Heilsa og lífsstíll
HLÍ1A05
Hegðun og atferlismótun
HOA2A05
Íslenska
ÍSL1A05 *, ÍSL2A05 , ÍSL2B05 , ÍSL3A05 , ÍSL3B05
Íslenskar barnabókmenntir
ÍSL2C05
Íþróttir
LÍ1A0L1 , LÍL1B01 , LÍL1C02BÓK , LÍL1D01
Kennslustofan og nemandinn
KON2A05
Leikur sem náms og þroskaleið
LEN2A05
Næringarfræði
NÆR2A05
Samvinna og samskipti
SAS1A05
Þroskasálfræði
SÁL3A05
Skapandi starf
SPS1A05
Skyndihjálp
SKY2A01
Stærðfræði
DÆD1A05 *, STÆ2A05 , STÆ2C05 
Uppeldisfræði
UPP2A05
Uppeldisfræði
UPP3A05
Upplýsingatækni
UTN2A05
Vinnan og vinnuumhverfið
VUM2A05
Vinnustaðanám 1
VIN2A10
Vinnustaðanám 2
VIN3A10
Þroski og hreyfing
ÞRO2A05

*Nemendur með A eða B í íslensku, ensku og/eða stærðfræði velja 1. eða 3. þreps áfanga til þess að taka í stað í stað 1A05. 1. þreps áfangar í kjarnagreinum (ísl, ens, stæ) teljast ekki til eininga.

Bundið áfangaval fyrir þá sem taka viðbótarnám til stúdentsprófs

Nemendur velja 5 ein í ensku og/eða stærðfræði.
Nemendur velja annað hvort félagsvísindi, náttúruvísindi eða sögu sem viðbót (5 ein)

Heiti
Áfangi
Enska
ENS3A05 , ENS3B05
Stærðfræði
STÆ3A05 , STÆ3B05 , STÆ3C05
Félagsvísindi
FÉL2A05
Náttúruvísindi
NÁT1A05 , NÁT2A05 , NÁT2B05
Saga
SAG2A05

Frjálst val

Nemendur nýta frjálst val til þess að fylla upp í þær 200 ein sem þarf til stúdentsprófs.  Athugið að einingar á 1. þrepi mega að hámarki vera 66, einingar á 2. þrepi mega að hámarki vera 100 og einingar á 3. þrepi þurfa að vera að lágmarki 34.

18.9.2019