Félagsmála- og tómstundabraut

Nám fyrir félagsmála- og tómstundabraut er skipulagt sem fimm anna nám og endar með útskrift. Hægt er að halda áfram og hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.  Í upphafi samanstendur námið af áföngum sem mynda kjarna á félagsvirkni- og uppeldissviði.  Er á líður eykst hlutfall sérgreina námsins og á síðustu tveimur önnum þess koma til starfsþjálfunaráfangar sem m.a. fara fram í formi vinnustaðanáms.  Til að koma til móts við fólk með langa starfsreynslu hefur verið boðið upp á svokallað brúarnám á félagsmála- og tónstundabraut þar sem raunfærni og starfsreynsla er metin til styttingar á námi í samræmi við reglur sem mennta- og menningarmálaráðuneytið setur.

Nám á félagsmála- og tómstundabraut saman stendur af alls 27 námsáföngum sem samtals eru 124 ein. Í kjarna félagsmála- og tómstundabrautar  eru alls 17 áfangar sem eru samtals 69 ein. Nemendur þurfa að velja á milli áherslu á starf með öldruðum eða ungmennum.

Hægt er að velja tvær leiðir til lokaprófs, annað hvort sem starfsnám og/eða til stúdentsprófs.  Þeir áfangar sem bætast við upp í stúdentsprófið eru feitletraðir.

Kjarnagreinar

Nemendur sem ætla að útskrifast með viðbótanám til stúdentsprófs taka alla kjarnaáfanga, þeir sem taka brautina til starfsmenntunar sleppa feitletruðum áföngum.

Heiti
Áfangi
Danska
DAN2A05 
Einstaklingur, fjölskylda og samfélag
FJF1A05
Enska
ENS1A05 *, ENS2A05 , ENS2B05
Fatlanir
FTL2A05
Félagsfræði
FÉL1A05
Félagsleg virkni
FÉV2A05
Fjölskyldan og félagsleg þjónusta
FJF2A05
Frítímafræði
FRÍ2A05
Frítímafræði ungmenna
FRÍ2B05 **
Frítímafræði fullorðinna
FRÍ3A05 **
Gagnrýnin hugsun og siðfræði
GHS2A05
Heilsa og lífsstíll
HLÍ1A05
Íslenska
ÍSL1A05 *, ÍSL2A05 , ÍSL2B05 , ÍSL3A05 , ÍSL3B05
Íþróttir
LÍL1A01 , LÍL1B01 , LÍL1C02BÓK , LÍL1D01
Samvinna og samskipti
SAS1A05
Þroskasálfræði
SÁL3A05
Afbrigðasálfræði
SÁL3B05
Skapandi starf
SPS1A05
Skyndihjálp
SKY2A01
Stærðfræði
DÆD1A05 *, STÆ2A05 , STÆ2C05 
Uppeldisfræði
UPP2A05 
Uppeldisfræði**
UPP3A05 **
Upplýsingatækni
UTN2A05
Vinnan og vinnuumhverfið
VUM2A05
Vinnustaðanám 1
VIN2A10
Vinnustaðanám 2
VIN3A10
Öldrun
ÖLD2A05 **
*Nemendur með A eða B í íslensku, ensku og/eða stærðfræði velja 1. eða 3. þreps áfanga til þess að taka í stað í stað 1A05. 1. þreps áfangar í kjarnagreinum (ísl, ens, stæ) teljast ekki til eininga.


**Nemendur velja annað  hvort öldrunarlínu eða uppeldislínu. 

Bundið áfangaval fyrir þá sem taka viðbótarnám til stúdentsprófs

Nemendur velja 5 ein í ensku og/eða stærðfræði.
Nemendur velja annað hvort félagsvísindi, náttúruvísindi eða sögu sem viðbót (5 ein)
 
Heiti
Áfangi
Enska
ENS3A05 , ENS3B05
Stærðfræði
STÆ3A05 , STÆ3B05 , STÆ3C05
Félagsvísindi
FÉL2A05
Náttúruvísindi
NÁT1A05 , NÁT2A05 , NÁT2B05
Saga
SAG2A05

Frjálst val

Nemendur nýta frjálst val til þess að fylla upp í þær 200 ein sem þarf til stúdentsprófs.  Athugið að einingar á 1. þrepi mega að hámarki vera 66, einingar á 2. þrepi mega að hámarki vera 100 og einingar á 3. þrepi þurfa að vera að lágmarki 34.

18.9.2019