Listnámsbraut

Skipulag janúar 2018

Grafísk hönnun
Kvikmyndagerð
Leiklist

Skipulag árin 2014-2017

Grafísk hönnun
Kvikmyndagerð
Leiklist

Margmiðlunarhönnun

Brautarlýsing þessi gildir fyrir nemendur sem hófu nám á listnámsbraut Borgarholtsskóla vorið 2014 eða fyrr.  Nemendur sem hófu nám veturinn 2014-2015 fylgja að öllu jöfnu nýrri brautarlýsingu, -  áfangaheiti 1. námsárs verða leiðrétt með tillii til þessa.  Sjá nýtt brautarskipulag. Nám í margmiðlunarhönnun veitir góðan undirbúning undir myndlistar- og hönnunarnám á háskólastigi eða aðra sérskóla á sviði lista og hönnunar. Því lýkur með listnámsbrautarprófi sem tekur að jafnaði 3 ár (105 einingar). Það skiptist í kjarna (79 einingar), kjörsvið (23 einingar) og bundið val (3 einingar). Í kjarna eru bóklegar greinar framhaldsskóla, kjarnagreinar listnámsbrautar auk sérgreina margmiðlunarhönnunar. Nemendur velja síðan annað tveggja kjörsviða í margmiðlunarhönnun: Prent- og skjámiðlun,eða Fjölmiðlatækni. Í prent- og skjámiðlun þjálfast nemendur sérstaklega á sviði tvívíðra miðla, ljósmyndunar, myndlýsingar, umbrots og vefhönnunar. Í fjölmiðlatækni miðar námið að því að þjálfa nemendur til alhliða tæknistarfa á fjölmiðlum, útvarpi, sjónvarpi og í kvikmyndun. Að listnámsbrautarprófi loknu eiga nemendur þess kost að taka viðbótarnám til stúdentsprófs, 35 einingar, á einu ári. Viðbótarnámið felur í sér bóklega viðbót til stúdentsprófs (15 einingar), bóklegt kjörsvið til stúdentsprófs (12 einingar), bundið val (3 einingar) og frjálst val (5 einingar). Að loknu listnámsbrautarprófi geta nemendur sótt um nám í listaháskólum en flestir listaháskólar krefjast stúdentsprófs. Flestir listaháskólar krefjast jafnframt ferilmöppu, þ.e. sýnishorna af verkum umsækjenda. Með eins árs starfsnámi á vinnumarkaði geta nemendur í fjölmiðlatækni útskrifast með fagbréf sem fjölmiðlatæknar.

Mikilvægt er að nemendur fylgi brautarskipulagi eins og kostur er. Fresti nemandi fagáfanga brautar og / eða falli í honum er hætt við að námslok tefjist um allt að ár.

Skipulag árin 2005-2014

ÁFANGASKIPULAG LISTA- OG FJÖLMIÐLASVIÐS 


KJARNI Brautarkjarni Stúdentspr. Braut Stúd. Alls
ÍSL ÍSL103 ÍSL203 ÍSL303
ÍSL403 ÍSL503
9 6 15
DAN DAN103 DAN203

6
6
ENS ENS103 ENS203
ENS303 ENS403
6 6 12
FÉL FÉL103   3   3
SAG SAG103   3   3
NÁT NÁT103   3   3
STÆ STÆ103 STÆ203 3 3 6
LKN LKN103   3   3
ÍÞR ÍÞR101 ÍÞR111 ÍÞR202 ÍÞR301 ÍÞR401
  6   6
SJL SJL103 SJL203
  6   6
LIM LIM103 LIM113 LIM203
  9   9
MHL MHL103 MHL203 MHL313
  9   9
MHS MHS103 MHS203 MHS304
  10   10
LEI LEI103
3
3


LN Kjörsvið: Prent- og skjámiðlun  
LIS LIS103
3   3
MHL MHL213 MHL223 MHL304 MHL343 MHL403 MHL504

20
20


LNF Kjörsvið: Fjölmiðlatækni    
FJÖ FJÖ103   3   3
MHL MHL333
3
3
FJL FJL233 FJL333 FJL304 FJL403 FJL504

17   17


BVAL Bundið val: lágm. 3 ein. til að ljúka braut, 6 ein. alls til stúdentsprófs


Kvikun
FJL FJL243 FJL343 FJL353 FJL363
Leiklist
LEI LEI203 LEI303 LEI403 LEI503 LEI603 LEI703
Módelteikning
MYL MYL103 MYL2333 3 6
VBN Frjálst val og kjörsvið í viðbótarnámi til stúdentsprófs    
VAL
VAL3 VAL2

5 8
KJÖRSVIÐSVAL**  Áfangar af kjörsviði

12 12
Alls
105 35 140


* Viðbótaráfangar til stúdentsprófs eru feitletraðir.

** Nemandi velur sér eina eða fleiri kjörsviðsgrein af félagsfræðabraut, málabraut eða náttúrufræðibraut, samtals 12 einingar (einingar í kjarna teljast ekki með). Sú regla gildir að hver grein sem valin er verður að mynda 9 eininga röð (einingar í kjarna teljast þá með).

Dæmi: Velji nemandi t.d. kjörsviðsgreinar af málabraut getur hann tekið einn áfanga í dönsku í viðbót við þá tvo sem hann verður að taka í kjarna og þrjá áfanga í frönsku. Hann er þá með 9 eininga röð í báðum greinum (dönsku og frönsku) og samtals 12 einingar. Ef hann velur kjörsviðsgrein af félagsfræðabraut getur hann t.d. bætt við sig tveimur áföngum í sögu og tveimur í félagsfræði, samtals 12 einingar og er þá með 9 eininga röð í báðum greinum.

1.11.2018