Dreifnám

Í Borgarholtsskóla er boðið upp á dreifnám á tveimur sviðum: félagsvirkni- og uppeldissviði og á málm- og véltæknibrautum. Upplýsingar um innritun

Félagsvirkni- og uppeldissvið

Dreifnám á félagsvirkni- og uppeldissviði er hugsað sem nám sem hægt er að stunda samhliða vinnu. Það fer að mestu fram í gegnum tölvu en á hverri önn eru kenndar 3-4 staðlotur í skólanum um helgi. Námið byggir á þrenns konar vinnuaðferðum: verkefnavinnu í gegnum netið, staðbundnum lotum og netumræðum (ein klukkustund á viku í hverjum áfanga eftir kl. 16:35).

Þetta fyrirkomulag gerir nemendum kleift að uppfylla fjölbreytt markmið námsins auk þess sem þeir hljóta góða hæfni í upplýsingatækni. Leitast er við að verkefni tengist sem mest starfsumhverfi nemenda og samtímanum.
Námsmat mun að mestu leyti felast í símati á virkni og verkefnum nemenda.
Námið er styrkhæft hjá mörgum stéttarfélögum.

Stundatafla í staðlotum haustönn 2019

Stundatafla umræðutíma haustönn 2019

Staðlotur haustönn 2019
23. og 24. ágúst
11. og 12. október
6. og 7. desember

Staðlotur vorönn 2020
10. og 11. janúar
6. og 7. mars
8. og 9. maí

Málm- og véltæknibrautir

Dreifnám á málm- og véltæknibrautum er hugsað fyrir þá sem eiga þess ekki kost að stunda hefðbundið nám í dagskóla og er því hægt samhliða námi í dreifnámi að stunda vinnu. Sömu kröfur eru gerðar til nemanda í dreifnámi og í dagskóla þó að í dreifnáminu séu kennslustundir helmingi færri. Hver áfangi er kenndur einu sinni í viku.

Þeir sem búa úti á landi geta tekið bóklegt nám en verða þó að koma í próf ( samkomulag við kennara). Oftast eru tvö slík próf tekin á önninni.

Stundatafla haustönn 2019

Stundatafla vorönn 2020


8.11.2019