Náttúrufræðibraut

Á náttúrufræðibraut öðlast nemendur haldgóða menntun í grunngreinum náttúruvísinda ásamt því að hljóta víðtæka almenna menntun. Námið er skilgreint á þriðja hæfniþrepi og lýkur með stúdentsprófi.

Sérstök rækt er lögð við að nemendur öðlist góð tök á stærðfræði. Er færni í stærðfræði m.a. þjálfuð með því að gefa nemendum kost á að tengja viðfangsefni náttúruvísinda við verkfæri stærðfræðinnar. Nemendum gefst einnig kostur á að styrkja grunn sinn í tungumálum og íslensku með því að velja þessar greinar á kjörsviði eða í frjálsu vali.

Nám á náttúrufræðibraut er ákjósanlegur undirbúningur fyrir ýmsar stærðfræðitengdar háskólagreinar. Má þar nefna verk- og tæknifræði, tölvunarfræði, landfræði, hagfræði og lyfjafræði auk hinna hefðbundnu raungreina.

Lokaverkefni nemenda á náttúrufræðibraut snýst að miklu leyti um nýsköpun og frumkvöðlafræði. Auk þess kynnast nemendur þeirri hugmyndafræði víða í námi sínu á brautinni.


1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Grunnur (105 ein) Haust Vor Haust Vor Haust Vor 105
Danska  
DAN2A05

  5
Enska ENS2A05 ENS2B05 ENS3A05*  
  15
Félagsfræði
  FÉL1A05 
  5
Íslenska ÍSL2A05 ÍSL2B05
ÍSL3A05*
ÍSL3B05
20
Íþróttir LÍL1A01 LÍL1B01 LÍL1C02BÓK LÍL1D01 LÍL1E01  
6
Kynjafræði       KYN2A05      5
Lífsleikni LKN1A03 LKN1B02    
  5
Náttúrufræði NÁT1A05 / NÁT2A05 NÁT2B05    
  15
Nýsköpun og frumkvöðlamennt  
  NÝS2A02 NÝS2B02 NÝS3A05 9
Saga SAG2A05

 

 SAG2B05  10
Stærðfræði STÆ2A05 STÆ2B05    
  10
 
 Kjarni náttúrufræði-brautar (35 ein)
             35
Eðlisfræði

EÐL2A055
Efnafræði


EFN2A05


5
Jarðfræði


JAR2A05


5
Líffræði


LÍF2A05


5
Stærðfræði


STÆ3A05
STÆ3B05
STÆ3C05

15
Bundið pakkaval (20 ein)  
   
  20
Franska   FRA1A05 FRA1B05 FRA1C05 FRA2A05   20
Þýska   ÞÝS1A05 ÞÝS1B05 ÞÝS1C05 ÞÝS2A05   20

* Í stað ENS3A05 má taka aðra kjörsviðsáfanga í ensku, þ.e. ENS3B05 , ENS3C05 , ENS3D05 , ENS3E05 .

 

  Nemendur geta valið hvenær áfangar af kjörsviðum eru teknir.

Kjörsvið allra brauta (5 ein)5
Franska FRA2B05Þýska ÞÝS2B05Danska DAN2B05 DAN2C05


Enska ENS3C05 ENS3D05 ENS3E05

           
Kjörsvið
náttúrufræðibrautar (25 ein)
25
Eðlisfræði EÐL2B05 EÐL3A05


Efnafræði EFN2B05 EFN3A05


Jarðfræði JAR2B05 JAR3A05


Líffræði LÍF2B05 LÍF3A05 LÍF3B05

Stærðfræði STÆ3E05
STÆ3F05
STÆ3G05


 Stærðfræði (tölfræði)
STÆ2C05 STÆ3D05      
Frjálst val10


Alls
200

15.4.2019