Náttúrufræðibraut á afreksíþróttasviði

Á náttúrufræðibraut öðlast nemendur haldgóða menntun í grunngreinum náttúruvísinda ásamt því að hljóta víðtæka almenna menntun. Námið er skilgreint á þriðja hæfniþrepi og lýkur með stúdentsprófi.

Sérstök rækt er lögð við að nemendur öðlist góð tök á stærðfræði. Er færni í stærðfræði m.a. þjálfuð með því að gefa nemendum kost á að tengja viðfangsefni náttúruvísinda við verkfæri stærðfræðinnar. Nemendum gefst einnig kostur á að styrkja grunn sinn í tungumálum og íslensku með því að velja þessar greinar á kjörsviði eða í frjálsu vali.

Nám á náttúrufræðibraut er ákjósanlegur undirbúningur fyrir ýmsar stærðfræðitengdar háskólagreinar. Má þar nefna verk- og tæknifræði, tölvunarfræði, landfræði, hagfræði og lyfjafræði auk hinna hefðbundnu raungreina.

Lokaverkefni nemenda á náttúrufræðibraut snýst að miklu leyti um nýsköpun og frumkvöðlafræði. Auk þess kynnast nemendur þeirri hugmyndafræði víða í námi sínu á brautinni.

Grunnur (99 ein.)

  1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Fag Haust Vor Haust Vor Haust Vor 99
Danska       DAN2A05      5
Enska  ENS2A05  ENS2B05  ENS3A05*        15
Félagsfræði            FÉL1A05  5
Íslenska  ÍSL2A05  ÍSL2B05    ÍSL3A05  ÍSL3B05    20
Kynjafræði          KYN2A05    5
Lífsleikni  LKN1A03  LKN1B02          5
Náttúrufræði NÁT1A05 NÁT2A05  NÁT2B05          15
Nýsköpun og frumkvöðlafræði        NÝS2A02  NÝS2B02  NÝS3A05  9
Saga        SAG2A05    SAG2B05  10
Stærðfræði  STÆ2A05  STÆ2B05          10

* Í stað ENS3A05 má taka aðra kjörsviðsáfanga í ensku, þ.e. ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05.

Kjarni afreksíþróttasviðs (30 ein.)

  1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Fag Haust Vor Haust Vor Haust Vor 30
Afreksíþróttir  AFR1A05  AFR1B05  AFR2A05  AFR2B05  AFR3A05  AFR3B05 30

Kjarni náttúrufræðibrautar (35 ein.)

  1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Fag Haust Vor Haust Vor Haust Vor 35
Eðlisfræði      EÐL2A05        5
Efnafræði      EFN2A05        5
Jarðfræði      JAR2A05        5
Líffræði        LÍF2A05      5
Stærðfræði      STÆ3A05  STÆ3B05  STÆ3C05    15


Bundið pakkaval (20 ein.)

  1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Fag Haust Vor Haust Vor Haust Vor 20
Franska    FRA1A05  FRA1B05  FRA1C05  FRA2A05    20
Þýska    ÞÝS1A05  ÞÝS1B05  ÞÝS1C05  ÞÝS2A05    20

Kjörsvið náttúrufræðibrautar (20 ein.)**

Nemendur velja kjörsvið í samræmi við þá braut sem þeir eru á. Hægt er að velja hvenær áfangar af kjörsviðum eru teknir, en gæta þarf þess að byrja ekki of seint á námstímanum að taka þá áfanga.

Fag Áfangaheiti
Eðlisfræði EÐL2B05EÐL3A05
Efnafræði EFN2B05EFN3A05
Forritun
FOR2A05 , FOR2B05, FOR3A05
Jarðfræði JAR2B05, JAR3A05
Líffræði LÍF2B05LÍF3A05, LÍF3B05
 Sálfræði SÁL2A05, SÁL3A05, SÁL3B05.
Stærðfræði STÆ3E05, STÆ3F05, STÆ3G05
Stærðfræði (tölfræði) STÆ2C05, STÆ3D05

**Nemendum á afreksíþróttasviði er ráðlagt að kynna sér vel inntökuskilyrði viðtökuskóla (háskóla). Nauðsynlegt getur reynst að bæta við einingum/áföngum á kjörsviði í einstöku greinum til að uppfylla þau.

Samtals: 204 ein.

19.5.2022