Félags- og hugvísindabraut á afreksíþróttasviði

Nám á félags- og hugvísindabraut veitir nemendum víðtæka almenna menntun og undirbýr þá fyrir háskólanám. Námið er skilgreint á þriðja hæfniþrepi og lýkur með stúdentsprófi. Áhersla er lögð á félagsvísindi, tungumál og hugvísindi. Námið hentar m.a. þeim sem hafa hug á að leggja stund á háskólanám á ofantöldum sviðum. Eins veitir námið ákjósanlegan undirbúning fyrir nám í menntavísindum, lögfræði og fleiri greinum sem krefjast færni í samskiptum. Nemendum gefst kostur á að styrkja grunn sinn í íslensku og erlendum tungumálum með því að velja þessar greinar á kjörsviði eða í vali.

Nýsköpunar- og frumkvöðlafræði liggur eins og rauður þráður í gegnum nám á félags- og hugvísindabraut. Nemendur kynnast hugmyndafræðinni frá ýmsum sjónarhornum í ólíkum námsáföngum jafnframt því sem útskriftarverkefni þeirra snýst að stórum hluta um nýsköpun.

Grunnur (99 ein.)

  1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Fag Haust Vor Haust Vor Haust Vor 105
 Danska        DAN2A05      5
 Enska  ENS2A05  ENS2B05    ENS3A05*      15
 Félagsfræði  FÉL1A05            5
 Íslenska  ÍSL2A05  ÍSL2B05  ÍSL3A05    ÍSL3B05    20
 Kynjafræði           KYN2A05  5
 Lífsleikni  LKN1A03  LKN1B02          5
 Náttúrufræði    NÁT1A05    NÁT2A05  NÁT2B05    15
 Nýsköpun og frumkvöðlamennt        NÝS2A02  NÝS2B02  NÝS3A05  9
 Saga  SAG2A05    SAG2B05        10
 Stærðfræði/tölfræði  STÆ2A05    STÆ2C05        10

Kjarni afreksíþróttasviðs (30 ein.)

  1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Fag Haust Vor Haust Vor Haust Vor 30
 Afreksíþróttir AFR1A05  AFR1B05  AFR2A05  AFR2B05  AFR3A05  AFR3B05  30

Kjarni félags- og hugvísindabrautar (35 ein.)

  1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Fag Haust Vor Haust Vor Haust Vor 35
 Enska          ENS3A05*    5
 Félagsfræði      FÉL2A05        5
 Heimspeki          HSP2A05    5
 Landafræði            LAN2A05  5
 Saga        SAG3A05      5
 Sálfræði    SÁL2A05          5
 Uppeldisfræði      UPP2A05        5

* Í stað ENS3A05 má taka aðra kjörsviðsáfanga í ensku, þ.e. ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05.

Bundið pakkaval (20 ein.)

  1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Fag Haust Vor Haust Vor Haust Vor 20
Franska    FRA1A05  FRA1B05  FRA1C05  FRA2A05    20
Þýska    ÞÝS1A05  ÞÝS1B05  ÞÝS1C05  ÞÝS2A05    20

Kjörsvið félags- og hugvísindabrautar (20 ein.)**

Nemendur velja kjörsvið í samræmi við þá braut sem þeir eru á. Hægt er að velja hvenær áfangar af kjörsviðum eru teknir, en gæta þarf þess að byrja ekki of seint á námstímanum að taka þá áfanga.

Fag Áfangaheiti
Félagsfræði FÉL3A05FÉL3B05, FÉL3C05, FÉL3D05, FÉL3F05
Saga SAG3B05, SAG3C05, SAG3D05
Sálfræði SÁL3A05, SÁL3B05, SÁL3C05, SÁL3D05, SÁL3E05
Stærðfræði (tölfræði STÆ3D05


**Nemendum á afreksíþróttasviði er ráðlagt að kynna sér vel inntökuskilyrði viðtökuskóla (háskóla). Nauðsynlegt getur reynst að bæta við einingum/áföngum á kjörsviði í einstöku greinum til að uppfylla þau.

Alls: 204 einingar26.4.2021