Líf í borgarholtsskóla

Félags- og hugvísindabraut - afreksíþróttasvið

Nám á félags- og hugvísindabraut veitir nemendum víðtæka almenna menntun og undirbýr þá fyrir háskólanám. Námið er skilgreint á þriðja hæfniþrepi og lýkur með stúdentsprófi. Áhersla er lögð á félagsvísindi, tungumál og hugvísindi. Námið hentar m.a. þeim sem hafa hug á að leggja stund á háskólanám á ofantöldum sviðum. Eins veitir námið ákjósanlegan undirbúning fyrir nám í menntavísindum, lögfræði og fleiri greinum sem krefjast færni í samskiptum. Nemendum gefst kostur á að styrkja grunn sinn í íslensku og erlendum tungumálum með því að velja þessar greinar á kjörsviði eða í vali.

Nýsköpunar- og frumkvöðlafræði liggur eins og rauður þráður í gegnum nám á félags- og hugvísindabraut. Nemendur kynnast hugmyndafræðinni frá ýmsum sjónarhornum í ólíkum námsáföngum jafnframt því sem útskriftarverkefni þeirra snýst að stórum hluta um nýsköpun.

Grunnur (99 einingar)

1. ár2. ár3. árEiningar
FagHaustVorHaustVorHaustVor99
DanskaDAN2A055
EnskaENS2A05ENS2B05ENS3A05*15
FélagsfræðiFÉL1A055
ÍslenskaÍSL2A05ÍSL2B05ÍSL3A05ÍSL3B0520
KynjafræðiKYN2A055
LífsleikniLKN1A03LKN1A025
NáttúrufræðiNÁT1A05NÁT2A05NÁT2B0515
Nýsköpun og frumkvöðlamenntNÝS2A02NÝS2B02NÝS3A059
SagaSAG2A05SAG2B0510
Stærðfræði/tölfræðiSTÆ2A05STÆ2C0510

Kjarni afreksíþróttasviðs (30 einingar)

1. ár2. ár3. árEiningar
FagHaustVorHaustVorHaustVor30
AfreksíþróttirAFR1A05AFR1B05AFR2A05AFR2B05AFR3A05AFR3B0530

Kjarni félags- og hugvísindabrautar (35 einingar)

1. ár2. ár3. árEiningar
FagHaustVorHaustVorHaustVor35
EnskaENS3A05*
FélagsfræðiFÉL2A05
HeimspekiHSP2A05
LandafræðiLAN2A05
SagaSAG3A05
SálfræðiSÁL2A05
UppeldisfræðiUPP2A05

* Í stað ENS3A05 má taka aðra kjörsviðsáfanga í ensku, þ.e. ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05.

Bundið pakkaval (20 einingar)

1. ár2. ár3. árEiningar
FagHaustVorHaustVorHaustVor20
FranskaFRA1A05FRA1B05FRA1C05FRA2A0520
ÞýskaÞÝS1A05ÞÝS1B05ÞÝS1C05ÞÝS2A0520

Kjörsvið félags- og hugvísindabrautar (20 einingar)**

Nemendur velja kjörsvið í samræmi við þá braut sem þeir eru á. Hægt er að velja hvenær áfangar af kjörsviðum eru teknir, en gæta þarf þess að byrja ekki of seint á námstímanum að taka þá áfanga.

FagÁfangaheiti
FélagsfræðiFÉL3A05, FÉL3B05, FÉL3C05, FÉL3D05, FÉL3F05
SagaSAG3B05, SAG3C05, SAG3D05
SálfræðiSÁL3A05, SÁL3B05, SÁL3C05, SÁL3D05, SÁL3E05
Stærðfræði (tölfræði)STÆ3D05

**Nemendum á afreksíþróttasviði er ráðlagt að kynna sér vel inntökuskilyrði viðtökuskóla (háskóla). Nauðsynlegt getur reynst að bæta við einingum/áföngum á kjörsviði í einstöku greinum til að uppfylla þau.

Uppfært: 10/02/2023