Bifreiðasmíði - ný námskrá

Þessi vefsíða er birt með fyrirvara um breytingar þar sem námskráin er enn í vinnslu.

Í bíliðngreinum blandast saman nútíma tölvu- og hátækni og hefðbundið handverk. Fagmenn í greinunum vinna fjölbreytt störf m.a. við viðgerðir, viðhald og nýsmíði bifreiða og vinnuvéla af öllu tagi.

Bifreiðasmiðir starfa við réttingar, smíðar og breytingar á burðarvirki og yfirbyggingu ökutækja. Vinnustaðir þeirra eru réttingar-, málningar- og bifreiðaverkstæði.

Bifreiðasmiður er lögverndað starfsheiti og bifreiðasmíði lögvernduð iðngrein.

Nemendur geta útskrifast að loknu starfsnámi eða að loknu starfsnámi og stúdentsprófi. Þeir áfangar sem bætast við upp í stúdentsprófið eru neðst á síðunni og feitletraðir.

GrunnurFagÁfangaheiti
Bílgreinar
BÍL1A01
Grunnteikning
GRT1A05
EnskaENS1A05*
ENS2C05
Efnisfræði málmiðn.
EFM1A05
Hlífðargassuða
MAG2A05
Iðnreikningur
IRM1A05**
IRM2A05
ÍslenskaÍSL1A05*
ÍSL2A05
Íþróttir
LÍL1A01
LÍL1B01
Kynjafræði
KYN2A05
Lífsleikni
LKN1A03
LKN1B02
Plötuvinna PLV1A05
TIG-suða TIG2A05
*Nemendur með A, B eða hærra en 7,0 í grunnskólaeinkunn þurfa ekki að taka þennan áfanga.

**Nemendur með A, B eða hærra en 7.0 í grunnskólaeinkunn í stærðfræði eða hafa lokið STÆ1A05 þurfa ekki að taka þennan áfanga.

Sérgreinar


2. ár 3. ár
Fag 3. önn
4. önn
5. önn
6. önn
Ál - vinnuaðferðir og rétting
      ÁVR2A03
Hemlar - bifreiðasmíði
    HEB2A03  
Hjólabúnaður
HJÓ2A05
     
Íþróttir***
       
Límdar og hnoðaðar samsetningar
    LHS3A03
 
Lokaverkefni
      LVS3A05
Málmsuða 1 - bifreiðasmíði
MÁS2A03Málmsuða og samsetning

MÁS2B03
   
Plast - viðgerð og smíði
 
PVS2A05
   
Rafbúnaður - bifreiðasmíði
  RBB2A05
   
Rekstrartækni og gæðastjórnun
       ROG2A03
Rétting og fylling
RÉF1A03
     
Rétting og mæling burðarvirkis
  RMB3A05
   
Rétting og skeyting - burðavirki
      RSB3B05
Rétting og skeyting ytra byrðis
    RSY3A05
 
Rétting ytra byrðis
    RYB2A05  
Samsetning og frágangur
    SAF2A03
 
Skyndihjálp
    SKY2A01    
Sundur og saman - frágangur
SUS1A03
     
Tjónamat
    TJM3A03    
Tjónamat og tilboðsgerð
       TJM4A03
Verkstæðisfræði-bifreiðasmíði
VFS2A01Vinnuaðferðir og teikning
  VIT2A03   VIT3B03  VIT3C05  
Vinnuaðgerðir og verkefnahefti
      VAV3A05
Yfirbygging og aðferðir
YBA2A05Öryggisbúnaður (ADAS)
       ÖYB2A03

***Nemendur þurfa að taka tvær einingar í íþróttum til viðbótar við þær sem eru í kjarna. Nemendur geta valið á milli eftirfarandi áfanga: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.

Starfsþjálfun

Fag Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4
Starfsþjálfun VSN1A VSN2A VSN3A

Nemendur sem ætla að útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs þurfa að taka eftirfarandi:

Kjarni

Nemendur þurfa að taka alla áfangana í kjarna.

Fag Áfangi
Danska
DAN2A05
Enska
ENS2B05
Íslenska
ÍSL2B05, ÍSL3A05, ÍSL3B05
Stærðfræði
STÆ2A05, STÆ2C05

Bundið áfangaval

Nemendur velja 5 ein í ensku og/eða stærðfræði.
Nemendur velja annað hvort félagsfræði, náttúrufræði eða sögu sem viðbót (5 ein.).

Fag Áfangi
Enska
ENS3A05, ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05
Stærðfræði
STÆ3A05, STÆ3B05, STÆ3C05
Félagsfræði
FÉL1A05
Náttúrufræði
NÁT1A05
Saga
SAG2A05

Frjálst val

Nemendur nýta frjálst val til þess að fylla upp í þær 200 ein sem þarf til stúdentsprófs. Athugið að einingar á 1. þrepi mega að hámarki vera 66, einingar á 2. þrepi mega að hámarki vera 100 og einingar á 3. þrepi þurfa að vera að lágmarki 34.

20.12.2022