Líf í borgarholtsskóla

Viðmið og reglur

Nemendur sem stunda “íþrótt skipulega undir handleiðslu þjálfara” geta sótt um á afreksíþróttasviði.

Viðmið til nemenda á afreksíþróttasviði

Nemendur sem stunda nám á afreksíþróttasviði þurfa standast eftirfarandi kröfur:

 • Að hafa æft sína íþrótt, öðlast góða færni og að vera virkur iðkandi í íþróttafélagi sínu.
 • Að vera vímuefnalaus.
 • Að geta tileinkað sér hugarfar og lífsstíl afreksíþrótta.
 • Að standast eðlilega námsframvindu sem áætluð er fyrir hvern og einn.
 • Að hafa að minnsta kosti 85% skólasókn í öllum námsgreinum.
 • Að ná tilteknum námsárangri, sjá sérákvæði úr skólareglum hér neðar.
 • Að skrifa undir lífsstílssamning.

Sérákvæði vegna afreksíþróttasviðs í skólareglum

Gerð er ríkari krafa um mætingu, ástundun og framvindu nemenda á afrekssviði. Nemandi fyrirgerir rétti sínum til náms á afrekssviði við eftirfarandi:

 • Nemandi fer undir 85% mætingarhlutfall á önn.
 • Nemandi nær ekki lágmarkseinkunn 5 í afreksíþróttasviðsáfanga.
 • Nemandi nær ekki lágmarkseinkunn 5 í tveimur eða fleiri af þeim áföngum sem viðkomandi var skráður í við upphaf annar. Úrsögn jafngildir falli.
 • Nemandi gerist uppvís að broti á lífsstílssamningi afrekssviðs sem hann skrifaði undir í upphafi námstíma.

Nemandi sem fyrirgerir rétti sínum til náms á afrekssviði getur þó haldið áfram námi á þeirri braut sem hann er skráður á standist hann skólareglur að öðru leyti.

Reglur um leyfi vegna keppnis- og æfingaferða

 • Nemandi skal vera með a.m.k. 85% mætingu á afreksíþróttasviði eins og tilgreint er í samningi nemandans við sviðið.
 • Nemandi skal sækja skriflega og tímanlega um leyfi á skrifstofu skólans. Nemendur yngri en 18 ára skila inn umsókn með undirskrift foreldris/forráðamanns.
 • Skilyrði er að nemandi fái jákvæða umsögn fyrir ferðinni hjá verkefnisstjóra, Arnóri Ásgeirssyni , áður en haldið er í ferðina.
 • Nemandi skal hafa samband við alla kennara þeirra kennslustunda sem hann kemur til með að missa af vegna ferðarinnar og greina frá umsókn um leyfi.
 • Nemandi skal gæta þess að halda námsframvindu samkvæmt námsáætlunum hvers áfanga á meðan á ferð stendur.

Leyfisbeiðnir fyrir afrekið

 

Uppfært: 23/02/2023