Áfangar og námsáætlanir

EÐL102

Áfangalýsing

Áfangi Heiti Nánara áfangaheiti
EÐL102 Eðlisfræði

Markmið

Áfangamarkmið EÐL 102 eru sett fram í formi efnisþátta. Efnisþættir eru síðan greindir í markmið sem lýsa mismunandi áherslum. Skólar hafa val á milli efnisþátta og markmiða innan efnisþátta og jafnframt möguleika að miða skipulag kennslunnar við áherslur sérsviða.

Að nemandi í stýritækni
• þekki notkun lofts sem orkugjafa
• þekki samspil flatar, þrýstings og krafts
• þekki SI einingakerfið og afleiddar stærðir þess
• þekki grundvallarlögmál varmafræðinnar
• þekki mismunandi hitakvarða og muninn á milli þeirra
• þekki hugtökin bræðslumark, storknunarmark, eimunarhitastig, þéttihitastig
• þekki hugtökin bræðslu- og storknunarvarmi, eimunar- og þéttivarmi
• þekki hugtökin eðlisvarmi efna, varmi sem orkueining
• þekki samspil milli þrýstings og hita
• þekki alla hluta vökvakerfisins; loka, dælur, mótora, tjakka og viðeigandi tákn
• þekki hitamæla, þrýstimæla og rétta staðsetningu mælipunkta
• þekki hlutverk og vinnumáta algengustu íhluta vökvakerfisins; loka, dælur, mótora, tjakka, kæla og þrýstigeyma (akkúmúlatora)

Að nemandi í hlífðargassuðu
• þekki gastegundir og gasblöndur sem notaðar eru við suðu á stáli, áli og ryðfríu stáli
• þekki hlutverk hlífðargassins og réttar stillingar

Að nemandi við hitameðhöndlun
• þekki helstu þætti sem hafa áhrif á kólnunarhraða
• þekki þá þætti sem hafa áhrif á herslu og sprungumyndanir

Að nemandi í loftræsikerfum
• þekki helstu eiginleika loftræstikerfa, flæði í loftstokkum, mótstöðu og þéttleika stokkakerfisins
• þekki samspil hraðaþrýstings og stöðuþrýstings í loftstokkum
• þekki hljóðmyndun og hljóðburð í stokkakerfum svo og helstu aðferðir til að hindra hljóðútbreiðslu frá tækjabúnaði loftræstikerfa, um byggingar og eftir stokkakerfunum
• þekki eðli og eiginleika hita-, raka- og loftmagnsstýringa í húshita- og loftræstikerfum
• kunni að ganga frá hljóðeinangrun innan í loftstokkum
• þekki helstu aðferðir við titringsvarnir frá mótorum í lagnakerfinu
• kunni helstu aðferðir til að uppfylla þéttleikakröfur sem gerðar eru til loftræstikerfa
• þekki tilgang hitaeinangrunar og rakavarnalaga á loftstokkum
• þekki til eldvarna og reykloka í loftstokkakerfum

Að nemandi í plötuvinnu - blikksmíði
• þekki einangrun og loftbil
• þekki til möguleika á samnotkun málma
• þekki til hárpípukrafta í lásum og á plötuskeytum
• þekki rof hárpípukrafta
• kunni að nota þéttiefni í lásum málmklæðninga
• þekki áhrif annarra byggingarefna á endingu (tæringu) þunnplötuklæðninga
• þekki stífleika plötuefnis til læstra málmklæðninga
• kunni skil á þenslufestingum fyrir bárujárn og trapisuklæðningar

Að nemandi í rennismíði
• þekki hitaþenslu og áhrif hita á ýmiss konar málma, m.t.t. mælinga, samsetningar og smíði
• þekki áhrif kælingar á spóntöku (loft, vökvi)
• þekki hitaþenslu við spóntöku með og án kælivökva
• þekki snúningsvægi öxla
• kunni aðferðir við kraftútreikninga
• þekki helstu eiginleika mismunandi málma
• þekki helstu eiginleika kraftyfirfærslubúnaðar
• kunni helstu útreikninga í almennri vélfræði
• þekki leiðir sem best henta til öflunar upplýsinga um tæki, búnað og íhluti
• geti reiknað og gert grein fyrir:
• SI-mælieiningum, grunnstærðum, afleiddum stærðum og formúlutáknum
• massareikningi, hreyfingu, kröftum, örmum og vægi
• kraftbreytingum, gírun, vinnu, orku og afli
• burðarþolsfræði, þverspennu, skerspennu og álagi, togi, þrýstingi, klippun, beygun, snúningi og kiknun
• álagstilvikum, kyrrstæðum, fjaðrandi og víxlverkandi
• flatar- og mótstöðuvægi algengra þversniða smíðaefnis
• þrýstingi í lofti og vökva
• varmafræði, hitastigi, flutningi varma, varmaþenslu, samdrætti, bræðsluvarma, gufuvarma
• kunni aðferðir til að mæla og reikna út afköst brunavéla

Námsfyrirkomulag

Í áfanganum er lagður grunnur að hagnýtingu eðlisfræðilegra lögmála í málmiðnaði. Áherslur einstakra sérgreina í málmiðnaði eru mismunandi og er við það miðað að kennarar sveigi námið að þeim áherslum sem skóli vill leggja. Í verkefnavinnu áfangans er lögð áhersla á að nemandinn kynnist lögmálum eðlisfræðinnar af eigin raun með tilraunum, riti í verkbók og skrifi skýrslur um tilraunir.

Námsmat

Námsáætlun