Áfangar og námsáætlanir

STÆ513

Áfangalýsing

Áfangi Heiti Nánara áfangaheiti
STÆ513 Stærðfræði

Strjál stærðfræði

Markmið

Að nemendur
• kunni góð skil á mengjahugtakinu og mengjareikningi.
• kunni skil á venslum og vörpunum.
• kunni skil á aðferðum úr talningarfræði.
• kunni skil á helstu hugtökum og aðferðum stærðfræðilegrar rökfræði.
• kunni skil á gerð og notkun reiknirita.
• þekki undirstöðuhugtök talnafræðinnar.

Námsfyrirkomulag

Kenndar eru ýmsar aðferðir við lausnir á verkefnum og hagnýtingu þeirra í ýmsum fræðigreinum. Efni áfangans er mengjafræði, rökfræði, talningarfræði, reiknirit og talnafræði. Náttúrlegar tölur eru sameiginlegt viðfangsefni þessara sviða. Allt efni áfangans er undirstaða undir tölvunarfræði en einnig aðra stærðfræði. Kennsla er með hefðbundnum hætti. Kennari leggur námsefni inn og reiknar á töflu þau dæmi sem dæmigerð geta talist. Áhersla er lögð á að gefa nemendum tækifæri til að reikna í tímum þannig að færi gefist til spurninga. Námsmat byggist á vinnu nemenda yfir önnina, bæði heimaverkefnum og hlutaprófum. Lagt verður mat á vinnusemi, ástundun og frágang skilaverkefna. Tekið verður tillit til þess hvort nemendur hafa tileinkað sér ásættanleg og fagleg vinnubrögð. Einnig er byggt á skriflegu lokaprófi.

Námsáætlun