Áfangar og námsáætlanir

DAN203

Áfangalýsing

Áfangi Heiti Nánara áfangaheiti
DAN203 Danska

Skilningur, tjáning, menning II

Undanfari

DAN103

Markmið

Stefnt skal að því að nemendur
• geti lesið texta almenns eðlis og stutta sérhæfða texta með aðstoð orðabókar.
• geti skilið talað mál og tjáð sig um almenn efni.
• geti skrifað samfelldan texta (mismundi textagerðir).
• geti tjáð sig um tilfinningar, þarfir, óskir og athafnir daglegs lífs með viðeigandi orðalagi og geti tjáð sig á eðlilegum hraða og innan eðlilegra tímamarka.
• kunni skil á grundvallaratriðum danskrar málfræði.

Námsfyrirkomulag

Í áfanganum er lögð áherslu á að nemendur séu færir um að skilja allt venjulegt talað og ritað mál almenns eðlis. Áframhaldandi kynning á danskri menningu. Áhersla er lögð á að orðaforði og lesskilningur nemenda verði aukinnenn meira, svo og að þeir geti tjáð sig af lipurð munnlega og skriflega. Nemendur eru þjálfaðir í framburði og réttritun og læra að beita algengustu málfræðireglum um fornöfn, forsetningar og orðaröð. Nemendur fá þjálfun í að nota hjápargögn í námi sínu og netið kemur meira og meira inn. Lesnar eru tvær skáldsögur og að minnsta kosti. fimm smásögur auk textabókar og annars efnis. Rík áhersla er lögð á að vekja nemendur til meðvitundar um eigin ábyrgð á námsframvindu og auka skilning þeirra á ýmsum aðferðum til að tileinka sér tungumál. Í áfanganum er eingöngu töluð danska.

Námsáætlun