Reglur um námsframvindu

  • Nemandi í fullu námi skal ljúka að lágmarki 15 einingum á önn (9 einingum í eldra kerfi). Skólameistari getur heimilað undantekningu frá þessari reglu vegna skilgreindra námsörðugleika, veikinda og annarra óviðráðanlegra aðstæðna.
  • Ljúki nemandi ekki tilskildum einingafjölda á önn er skólastjórnendum heimilt að takmarka þann fjölda eininga sem hann fær að skrá sig í á næstu önn. Hámarksfjöldi eininga sem velja má eru staðnar einingar á síðustu önn að viðbættum 10 einingum (6 einingum í eldra kerfi).
  • Nemandi sem ekki lýkur  tilskildum einingafjölda getur þurft að sækja um skólavist að nýju og er honum þá gerð grein fyrir stöðu sinni þannig að hann geti einnig sótt um skólavist í öðrum framhaldsskólum. Skólanum er ekki skylt að endurinnrita nemandann.
  • Til að standast áfanga og fá leyfi til að hefja nám í næsta áfanga viðkomandi greinar þarf lágmarkseinkunnina 5. Þó er nemanda heimilt að útskrifast með einkunnina 4 í lokaáfanga greinar eða stökum áfanga ef hann á umframeiningar úr öðrum greinum.
  • Nemanda er einungis heimilt að þreyta próf þrívegis í sama áfanga.
  • Ef fall á lokaprófi í einum áfanga kemur í veg fyrir að nemandi geti útskrifast fær hann að taka endurtektarpróf í þeim áfanga.
  • Rekist tveir nauðsynlegir áfangar á í stundatöflu nemanda sem hefur eðlilega námsframvindu getur hann sótt um að vera skráður í báða áfangana og skal mætingin vera samkvæmt samkomulagi við kennara beggja áfanganna. Kjósi nemandi að stunda nám í fleiri en 38 f-einingum þarf hann að skrá sig í fjarnám í öðrum skóla.


4.1.17