Náttúrufræðibraut

Á náttúrufræðibraut öðlast nemendur haldgóða menntun í grunngreinum náttúruvísinda ásamt því að hljóta víðtæka almenna menntun. Námið er skilgreint á þriðja hæfniþrepi og lýkur með stúdentsprófi.

Sérstök rækt er lögð við að nemendur öðlist góð tök á stærðfræði. Er færni í stærðfræði m.a. þjálfuð með því að gefa nemendum kost á að tengja viðfangsefni náttúruvísinda við verkfæri stærðfræðinnar. Nemendum gefst einnig kostur á að styrkja grunn sinn í tungumálum og íslensku með því að velja þessar greinar á kjörsviði eða í frjálsu vali.

Nám á náttúrufræðibraut er ákjósanlegur undirbúningur fyrir ýmsar stærðfræðitengdar háskólagreinar. Má þar nefna verk- og tæknifræði, tölvunarfræði, landfræði, hagfræði og lyfjafræði auk hinna hefðbundnu raungreina.

Lokaverkefni nemenda á náttúrufræðibraut snýst að miklu leyti um nýsköpun og frumkvöðlafræði. Auk þess kynnast nemendur þeirri hugmyndafræði víða í námi sínu á brautinni.


1. ár 2. ár 3. ár Ein.
Grunnur (105 ein) Haust Vor Haust Vor Haust Vor 105
Danska  
DAN2A05

  5
Enska ENS2A05 ENS2B05 ENS3A05  
  15
Félagsfræði FÉL1A05
   
  5
Íslenska ÍSL2A05 ÍSL2B05 ÍSL3A05  
ÍSL3B05 20
Íþróttir LÍL1A01 LÍL1B01 LÍL1C01BÓK LÍL1D01 LÍL1E01 LÍL1F01
6
Kynjafræði       KYN2A05      5
Lífsleikni LKN1A03 LKN1B02    
  5
Náttúrufræði NÁT1A05 / NÁT2A05 NÁT2B05    
  15
Nýsköpun og frumkvöðlamennt  
  NÝS2A02 NÝS2B02 NÝS3A05 9
Saga   SAG2A05     SAG2B05
  10
Stærðfræði STÆ2A05 STÆ2B05    
  10
               
Kjarni náttúrufræðibrautar (35 ein)  
   
  35
Eðlisfræði  
  EÐL2A05

  5
Efnafræði  
    EFN2A05   5
Jarðfræði  
  JAR2A05
  5
Líffræði  
    LÍF2A05   5
Stærðfræði   STÆ3A05 STÆ3B05 STÆ3C05   15
               
Bundið pakkaval (20 ein)  
   
  20
Franska   FRA1A05 FRA1B05 FRA1C05 FRA2A05   20
Þýska   ÞÝS1A05 ÞÝS1B05 ÞÝS1C05 ÞÝS2A05   20

  Nemendur geta valið hvenær áfangar af kjörsviðum eru teknir.

Kjörsvið allra brauta (5 ein)5
Franska FRA2B05Þýska ÞÝS2B05Danska DAN3A05Enska ENS3C05 ENS3D05 ENS3E05

Íslenska ÍSL2C05
ÍSL3C05
ÍSL3D05
ÍSL3E05

           
Kjörsvið náttúrufræðibrautar (25 ein)25
Eðlisfræði EÐL2B05 EÐL3A05


Efnafræði EFN2B05 EFN3A05


Jarðfræði JAR2B05 JAR3A05


Líffræði LÍF2B05 LÍF3A05 LÍF3B05

Stærðfræði STÆ3D05 STÆ3E05 STÆ3F05 STÆ3G05
 STÆ2C05 STÆ3D05      
Frjálst val10


Alls
200

11.9.2017