• Duglegir nemendur á AN

Framhaldsskólabraut - Kynning

Framhaldsskólabraut er ætlað að koma til móts við þá nemendur sem ekki uppfylla inntökuskilyrði á aðrar námsbrautir skólans og þá sem eru óákveðnir um námsval. Markmið náms á brautinni er að auka almenna þekkingu, leikni og hæfni nemandans og undirbúa hann þannig undir virka þátttöku í lýðræðislegu nútímasamfélagi og áframhaldani nám.

Leitast er við að laga nám á brautunum að þörfum hvers og eins bæði með vali á námsáföngum og verkefnum í hverjum áfanga. Notaðar eru fjölbreyttar aðferðir við mat á námi og leitast við að flétta saman nám og námsmat eins og kostur er. Lögð er áhersla á reglulega og markvissa endurgjöf til nemenda sem þeir geta nýtt sér til að ná betri árangri í námi. Sérstaða framhaldsskólabrautar er heils vetrar nám í bekkjarkerfi, tvær annir og fjórar tarnir. Þannig er náminu skipt niður í smærri námseiningar.

Gert er ráð fyrir að eftir fyrra námsár framhaldsskólabrautar muni stór hluti nemenda hefja nám á öðrum námsbrautum, innan Borgarholtsskóla eða í öðrum framhaldsskólum. Öðrum gefst kostur á að halda áfram námi á brautinni og útskrifast með framhaldsskólapróf að loknu seinna námsári. Framhaldsskólapróf er umsögn um almenna þekkingu, leikni og hæfni nemandans og nýtist honum t.d. við umsókn um áframhaldandi nám og í atvinnuleit. Á seinna námsári framhaldsskólabrautar fær nemandi tækifæri til að kynnast ýmsum námsbrautum innan skólans en höfuð áhersla er lögð á að koma á tengslum milli nemenda og atvinnulífs.